Hæhre Entreprenør AS søker HMS og Kvalitets koordinator

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter erfarne HMS og Kvalitets koordinatorer. Vi tilbyr en variert hverdag i en ansvarsfull stilling på våre anlegg - der du vil jobbe tett opp mot vårt operative arbeid, anleggsledelsen og ansatte for øvrig i konsernet med å organisere, følge opp og koordinere vårt HMSK arbeid.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Oppgaver innenfor opplæring, oppfølging og dokumentasjon av bedriftens rutiner, systemer og myndighetskrav for SHA, KS, YM og sikkerhet - samt påse at arbeidet vårt utføres i samsvar med gjeldene kontrakter og ISO krav.
 • Følge opp kvalitetsdatabasen og bidra til kvalitetsanalyser og forbedringsarbeid innen de ulike fagområder.
 • Være en pådriver for en levende sikkerhetskultur på våre prosjekter
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Videreutvikling av prosedyrer og styringssystemer innen HMSK

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg/ HMSK/YM
 • Relevant erfaring eller interesse for anleggsvirksomhet
 • Erfaring med standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
 • Sertifikat kl. B
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Lærevillig og fleksibel

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og en intern karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet. Vil du vite mer om stillingen kontakt Bjarne Brendstuen tlf. 952 82 937 ev pr epost: bjarne.brendstuen@betonmast.no eller HR Sjef Martin Melander tlf. 941 92 575 ev pr epost: martin.melander@akh.no

Ytterligere informasjon om Hæhre Entreprenør AS finner du på www.bmhe.no

Gå til søknadsskjema