Hydrema AS søker salgsansvarlig Sørlandet

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du være med på laget og fortsette den positive utviklingen av Hydremas markedsposition innen entrepenørmaskiner i Norge?

Om stillingen:

Markedsutvikling, aktivitet og gjennomføring er nøkkelord for denne spennende stilling. Arbeidet gjennomføres i et krevende og konkurranseutsatt marked. I samarbeide med den norske salgssjefen har du ansvar for gjennomføre en salgsprosses i et spennende marked som hele tiden er i utvikling.

Kundeplattformen består av entreprenørselskap, byggefirmaer, utleieselskap, maskinstasjoner og kommuner, så du får utfordringer på alle nivå.

I samarbeid med den norske salgssjefen ansvarer du for å utvikle markedet i ditt distrikt. Stillingen er meget selvstendig og derfor er det viktig at du har vilje og handlingskraft samt er synlig og oppsøkende i markedet.

Salg av anleggsmaskiner er ofte en lang prosess som ofte omfatter innbytte av maskiner. For å lykkes er det avgjørende at du kan blottlegge kundens kjøpskriterier og at du kan skape gode relasjoner og gi en profesjonell veiledning til beslutningstagere. Det er viktig at du arbeider strukturert og målrettet idet mange ``baller i luften`` er en selvfølge.

Du har flere års erfaring med salg og bruk av maskiner eller relaterende produkter. Du arbeider selvstendig, oppsøkende og systematisk og har evne til å fokusere på ditt mål. Hvis du har en handelskole/ bransje utdannelse er det positivt, likesom vi vil betrakte eventuell brancheerfaring som et stort pluss. Du er vant med bruk av IT verktøy som en integrert del av din jobb.

Du tilbys en meget selvstendig jobb med stor frihet under ansvar i et selskap i fremdrift. For riktige person tilbys utfordringer og muligheter i alle nivå.

Stillingene er avlønnet med en fast lønn og en resultatbasert bonus. I tillegg kommer firmabil og øvrige hjelpemiddel som bærbar pc og tlf.

Har du spørsmål? Ved spørsmål om stillingene kontakt da Salgssjef John Vidar Bakken på mob. 41407070.

Gå til søknadsskjema