Leonhard Nilsen & Sønner As, Færøyene søker erfarne tunnellag/tunnelarbeidere

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Tunnelarbeider på jakt etter nye utfordringer? Se her!

Vi har ledige stillinger som bas, stuffreparatør og bakstuff/sprøyter ved vårt anlegg på Færøyene. Vi søker etter tunnelarbeidere med relevant fagbrev, og med relevant erfaring fra fjell- og bergverksfaget. Ved søknad fra komplett innarbeidet skift kan også laster inngå i søknad.

Vi ønsker deg som er reisevillig, og som trives med å jobbe i team ute på anlegg. Arbeidstidsordning er 12-9, med hjemreise fredager.

LNS har helsekrav til stillinger under jord, og som søker på stilling hos oss vil du derfor bli forelagt en egenerklæring for helse som du må fylle ut.
Videre må du gjennomføre en helsesjekk i regi av bedriftsehelsetjenesten innen utløp av prøvetiden.

Bas
Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for stuff
 • Vurdering av sikringsomfang
 • Sikre at boring og ladding foregår i henhold til beskrivelse
 • Gjennomføre boring og sprenging sammen med stufflaget
 • Loggføring i henhold til byggherrens krav

Stuffreparatør
Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for tunnelriggen, og service- og reparasjon av denne
 • Delta i stuffarbeid under salve
 • Oppsetting av sikringsbolt
 • Delta i ladding av salven sammen med stufflaget
 • Bestille slitedeler til riggen
 • Samarbeide med verksted

Sprøyter/bakstuff
Arbeidsoppgaver:

 • Framføring av strøm til tunnelrigg
 • Framføring av vann til tunnelrigg
 • Framføring av pumpeledninger og tilsyn av pumper
 • Framføring av ventilasjon
 • Være behjelpelig på stuff ved behov
 • Sprøyting av betong som sikring
 • Ta prøver av betongen
 • Rengjøring av sprøyteutstyr
 • Rapportere mengde og prøveresultat
 • Service og reparasjon av sprøyteutstyr

Laster
Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utlasting av sprengte salver
 • Ansvar for lastemaskin
 • Vedlikehold av lasteutstyret, reparasjoner ved behov
 • Deltar også i bakstuff/stuffarbeid

Alle stillingene deltar også i oppgaver som bedriften finner det nødvendig og naturlig at den ansatte deltar i.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev og erfaring
 • Førerkort klasse C (YSK)
 • Maskinførerbevis (M2, M4, M6)
 • Bergsprengersertifikat
 • ADR-sertifikat
 • SBL-kompetansebevis (U1+S2-kurs)
 • Relevante kurs innen de ulike arbeidsoppgavene
 • Må kunne jobbe selvstendig, målbevisst og systematisk
 • Høy arbeidskapasitet, god forståelse for ivaretakelsen av utstyr og fokus på å gjøre jobben korrekt første gang
 • God HMS-forståelse

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner
 • Arbeidstidsordninger
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • En utfordrende stilling i et spennende, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø

Første arbeidssted vil være Færøyene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til anleggsleder Ketil Nygård på telefon 90585243 eller e-post ketil.nygaard@lns.no

Vi har behov for rask tiltredelse, fortrinnsvis fra desember. Ansettelser gjøres så snart vi finner de riktige kandidatene for jobben.

Søknad registreres i vår elektroniske søknad.

Gå til søknadsskjema