Sjefen setter ned foten

Hindrer at trafikkstasjonen blir en dødelig felle.

Publisert