Mange vil bygge Lakseveien

Åtte entreprenører har levert inn tilbud på å bygge ny vei i Snilldalen og ved Våvatnet på fylkesvei 714, Sør-Trøndelag. Prisene varierer fra 273 mill. til 342 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er svært godt fornøyd med konkurransen på dette oppdraget, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

(Videoen over viser blant annet hvordan Fossantunnelen og Snilldalstunnelen er tenkt gjennomført)

Hensikten med de to delprosjektene er å korte ned kjørelengden og samtidig forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten.

Anleggsstart før sommeren

Disse har levert inn tilbud:
M3 Anlegg og Aldesa: 319.997.004 kr
Kruse Smith: 273.650.724 kr
Veidekke: 274.463.715 kr
Leonhard Nilsen & sønner AS: 342.166.722 kr
Metrostav BeMo: 299.249.375 kr
OSSA: 307.999.875 kr
Peab: 317.887.000 kr
Skanska: 286.669.761 kr

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. Deretter skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av mars. Entreprenøren som får oppdraget kan dermed starte opp arbeidet på de to strekningene før sommeren, sier Moe.

To tunneler i Snilldalen

Den nye veien i Snilldalen vil gå fra Snilldalssæter til Snilldalsli, en strekning på 3,1 km. Fra Snilldalssæter føres den nye veien videre nordover mot Snilldalen gjennom to trefeltstunneler, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning. Det er ca. 175 meter vei i dagen mellom tunnelene.  Videre ligger veien i sidebratt terreng ned mot Snilldalselva, før den krysser elva med ei 64 meter lang bru og ligger på nordøstre side frem til den tilpasses eksisterende vei rett sør for Snilldalsli.

Ny vei ved Våvatnet

I samme entreprise som ny vei i Snilldalen skal entreprenøren som får jobben også anlegge 870 meter ny vei gjennom et eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veilinjen går gjennom, er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Veiskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen.

Trafikkåpninger

Veien ved Våddånesset skal åpnes for trafikk til jul 2015, mens ny vei i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.

Statens vegvesen bygger ny fylkesvei 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.