Vegvesenet vil prioriterer drift- og vedlikehold høyere fremover. (Foto: Bård Asle Nordbø)
Vegvesenet vil prioriterer drift- og vedlikehold høyere fremover. (Foto: Bård Asle Nordbø)

200 prosjekter skal stanse forfall på riksveiene

Statens vegvesen la mandag fram en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene.

– Vi prioriterer drift- og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklingen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det kommer godt med at regjeringen torsdag varslet en styrkning av drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett.

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sier hun.

200 prosjekt over hele landet

– Bare i 2023 gjennomfører Vegvesenet over 200 investeringer og vedlikeholdstiltak i hele landet, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

I sum er dette prosjekter som gjør at veiene blir tryggere; For eksempel nye gang- og sykkelveier, nye kryssløsninger, utbedring av skredfarlige punkter, bredere og mer oversiktlig vei, samt nye rekkverk.

Trafikk på 6000 konstruksjoner

Statens vegvesen har ansvaret for 6169 bærende konstruksjoner som det går trafikk på eller under: Bruer, tunneler, gangbruer, kulverter, ferjekaier og støttekonstruksjoner.

At alt dette må ha en rimelig god vedlikeholdsstandard.

Klima og miljø

– Bærekraftsarbeidet skal være med oss i alt vi gjør. Vegvesenet har utarbeidet en helhetlig strategi for bærekraft på anleggene, i veitrafikken og i byområdene, sier veidirektøren.

Vegvesenet jobber for nullutslipp og elektrifisering.

– Vi har vist at det er mulig ved at en stor del av fergene på riksveinettet er nå utslippsfrie. To ganger har vi vært først i verden: I 2010 med verdens første batteriferje Ampere – og før påsken i år med verdens første ferge på hydrogen, MS Hydra, sier Hovland.

I 2033 skal riksveiferjene være helt utslippsfrie.

Nasjonal ladestrategi for tungbiler

84 prosent av alle nye personbiler er elektriske biler.

– Nye steg skal tas mot nullutslipp. Nå er det varebilene som kommer. Fremover er det viktig å sørge for at tungbilene komme etter. Her må staten bidra ved til å legge godt til rette for ladeplasser, sier veidirektøren.

Vegvesenet har pekt ut strekninger der en må etablere lading for tunge kjøretøy:

  • Rv. 3 i Østerdalen
  • E18 i Aust-Agder
  • Rv. 7 Gol

Det må også etableres regional distribusjon i østlandsområdet:

  • E6 sørover (Ås – Fredrikstad)
  • E18 sørover (Lier – Drammen) og/eller
  • E6 nordover (Gardermoen – Minnesund)

Dette jobber Vegvesenet med

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik orienterte om porteføljeprioriteringen, som Vegvesenet oversendte Samferdselsdepartementet fredag.

Dette gjelder store prosjekter, det vil si prosjekter som er kostnadsberegnet til over 1 milliard kroner.

Powered by Labrador CMS