Trondelag Foto SVV

Ett Trøndelag – også på skiltene

Nå er straks Nord- og Sør-Trøndelag historie som to fylker. Statens vegvesen ligger noen dager foran når de allerede her erstattet alle fylkesskiltene med nye Trøndelag-skilt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er 1. januar de to trønderfylkene igjen blir til ett fylke. De 22 skiltene med Sør- eller Nord-Trøndelag på var imidlertid Statens vegvesen ferdig med å bytte ut allerede en uke før jul.

Ett av de siste skiltet som ble byttet var langs E14 ved riksgrensen mot Sverige i Meråker. Noen av de gamle skiltene skal tas vare på for ettertiden, mens de fleste ender på lager.

Statens vegvesens vegavdeling var også en avdeling i både Sør- og Nord-Trøndelag. Nå blir disse to avdelingene også slått sammen fra nyttår. Den nye avdelingen får for 2018 et budsjett på 2 milliarder kroner. 

Pengene skal få ben å gå på. For det er store oppgaver som hviler på den nye avdelingen. De har ansvaret for blant annet:

- Drifte og vedlikeholde 745 km riksveg
- Drifte og vedlikeholde 6000 km fylkesveg på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune
- Drifte og vedlikeholde 2014 bruer på riks- og fylkesvegnettet
- Drifte og vedlikeholde alle gang- og sykkelveger på riks- og fylkesveger.
- Planlegge og gjennomføre mindre investeringer på riks- og fylkesvegnettet

I tillegg har avdelingen forvaltningsoppgaver, og behandler over 5000 saker i året. Dette er fra å komme uttalelser til planer til søknader om midlertidige skilt og reklamebannere. Det er Eva Solvi som er tilsatt som ny direktør for den nye veiavdelingen i Trøndelag.

Powered by Labrador CMS