Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal ha mest mulig vei for pengene, og ser stadig på hvor det er mulig å bygge vei billigere enn først antatt. Arkivbilde.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal ha mest mulig vei for pengene, og ser stadig på hvor det er mulig å bygge vei billigere enn først antatt. Arkivbilde.

Mulighet for store kostnadskutt på E16

E16 Slomarka-Nybakk er satt under lupen.

Publisert

- Innspill fra Statens vegvesen og Nye Veier AS om utbyggingen av E16 Slomarka-Nybakk viser at kan det være mulig å redusere kostnadene med over 20 prosent. Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I august sendte Samferdselsdepartementet en bestilling til Statens vegvesen og Nye Veier AS for å se på mulighetene for å redusere kostnadene tilknyttet utbyggingen av E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk. Nå har fagmiljøene kommet med sine tilbakemeldinger.

Kostnadsanslaget for E16 Slomarka-Nybakk er i dag på ca. 7 milliarder kroner. Innspillene fra Statens vegvesen og Nye Veier AS ligger begge på 5,6 milliarder kroner, altså en besparelse på om lag 1,5 milliarder kroner, eller over 20 prosent.

- Dette er interessante tall og vi vil jobbe videre med disse innspillene framover. Både når det gjelder dette konkrete prosjektet, men også med tanke på hvordan man kan få til mer kostnadseffektive utbyggingsprosjekt i samferdselssektoren generelt, sier samferdselsministeren.

Tidlig involvering

Både Statens vegvesen og Nye Veier AS påpeker at tidlig involvering av entreprenør vil være avgjørende for en reduksjon.

- Nye Veier AS har i sine prosjekter så langt vist at tidlig involvering av entreprenør gir mulighet for redusere kostnadene på veiutbygging betydelig. I tillegg mener selskapet metodikken gir raskere ferdigstillelse, redusert konfliktnivå og mer forutsigbar sluttkostnad, uten å redusere kvaliteten og den samfunnsøkonomiske nytten, sier Solvik-Olsen.

Grunnlagene for innspill

Statens Vegvesen anbefaler en tofelts vei som hovedsakelig følger dagens trase. I Nye Veiers analyse er det lagt til grunn en trase på sørsiden av Glomma og relativt rett vei mot Kongsvinger.

- Nå vil vi se på mulighetene for å endre Statens vegvesens rammebetingelser slik at de får større frihet i valg av gjennomføringsmodell, basert på erfaringene vi nå har gjort oss med Nye Veier AS, sier Solvik-Olsen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS