Håvard Almås og Eva Skaar i MEF. Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen
Håvard Almås og Eva Skaar i MEF. Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

MEF reduserer medlemsavgiften

Medlemmene skal føle at de får mer igjen for pengene.

Publisert

Hovedstyret i Maskinentreprenørens Forbund (MEF) har vedtatt at de ønsket en sammenslåing av avdelinger slik at det ble færre sjefer, og flere som jobber ut mot medlemmene. 

Fire avdelinger har blitt til to. Målet er at all aktivitet i MEF skal komme medlemmene til gode. Jo mindre byråkrati - desto bedre. Det har blitt foretatt flere kutt i kostnader i budsjettet for 2018 sammenlignet med andre år. Ved å endre måten ressursene brukes på er målet økt aktivitet ut mot medlemmene, samtidig som medlemsavgiften reduseres for alle medlemmene.

- Målet er at alle medlemmer skal føle de får mer igjen for pengene, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i en nyhetsmelding.

To nye avdelinger

Resultatet av sammenslåingen, er at organisasjon- og økonomiavdelingen fra 1. januar 2018 blir avdeling stab. Eva Skaar er leder for avdelingen. Det som tidligere var næringspolitisk avdeling og informasjonsavdelingen er slått samme til kommunikasjonsavdelingen med Håvard Almås som leder.

Eva Skaar kommer fra stillingen som organisasjonssjef, og har jobbet i MEF siden 2011. Eva har en MBA (Master of Business Administration) i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra å lede stabsfunksjoner både fra Boston Consulting Group og fra Aker-systemet.

Håvard Almås kommer fra stillingen som fagsjef næringspolitikk, og har også jobbet i MEF siden 2011. Håvard er utdannet statsviter fra NTNU og har i tillegg tatt masterkurs i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon på BI. Han har i sin tid i MEF vist stor innsikt både i næringspolitiske problemstillinger og i kommunikasjonsfaglig rådgivning.

Medlemmenes beste

- Vi ønsker at medlemmene skal oppleve at MEF har et eneste fokus, og det er medlemmenes beste. Organisasjonsendringene gir mindre byråkrati og flere som kan bruke arbeidstiden på direkte medlemsarbeid. Jeg er sikker på at Eva og Håvard med sine egenskaper og erfaring vil gi MEF et løft. De er heldige som skal lede hvert sitt lag med supre MEF-medarbeidere, sier Julie Brodtkorb i meldingen.