TRONER: Volvo-sjef Waldemar André Christensen smiler bredt etter to år som bestselger i Norge.
TRONER: Volvo-sjef Waldemar André Christensen smiler bredt etter to år som bestselger i Norge.

- Skal bli enda bedre i 2018

OSLO (AT.no): 2017 ble et godt år for Volvo Trucks med flest solgte lastebiler i Norge.

Publisert

  - Men det er fremdeles en del å hente i 10-16 tonns-klassen, oppsummerer Volvosjef Waldemar A. Christensen.

Det var god stemning da Volvo Trucks inviterte pressen for å snakke om fjoråret. Med to år på rad som markedsleder er de fornøyd. Selv om de antallet lastebiler er seks fattige biler færre enn hva Volvo selv solgte i 2016. Og markedsandelen falt fra 39,3 til 38,5 %.

2017 var det første hele driftsåret for Volvo etter mange omrokkeringer i organisasjonen i 2016. Volvo hadde hatt en positiv utvikling gjennom fjoråret. På vei inn i 2018 er ordrereserven god, uten at Volvo-sjefen vil avsløre hvor stor den er. Men han sier det vil synes på statistikken i 1. halvår.

- Anleggsbilene står sterkt i Norge, og her har Volvo økt markedsandelen til 45%. Noe som er et direkte resultat av aktivitetene som var rettet mot dette segmentet i fjor, fortsetter Christensen.

Når det gjelder 10-16 tonns segmentet oppnådde Volvo kun en markedsandel på 7,2%. Det er de ikke er fornøyde med. Målet for 2018 er at i dette segmentet skal Volvo ha 20 % markedsandel. Også på trekkvogner mener Volvo de har et potensiale å hente ut.

Året som kommer

Når det gjelder 2018 spår Volvo at totalmarkedet blir på 4250 biler over 16 tonn og 200 biler i 10-16 tonnsklassen. I klassen 6-10 tonn mener Volvo at markedet blir på 320 biler. I 2,8-6 tonnsklassen regner de med at totalsalget vil bli på 4600 biler.

I lastebilsegmentet skal Volvo ha en andel på 40%. For å oppnå dette skal de selge 50 biler med LNG. 250 Distribusjonsbiler, 500 anleggsbiler og 450 trekkvogner.

Nøkkelferdige

En større andel av salget enn i dag skal bestå av nøkkelferdige biler. Da kommer bilen komplett fra fabrikk og kunden skal kun forholde seg til Volvo som leverandør av hele bilen.

Bilene som er aktuelle å bygge som nøkkelferdige, eller komplett-biler som det har vært omtalt som tidligere, er i første rekke krokbiler, skapbiler og etter hvert dumperbiler.

Slike biler har vært levert til det svenske markedet en årrekke, og Volvo tror det vil utgjøre 10 % av deres totale volum.

Powered by Labrador CMS