I forbindelse med detaljplanleggingen før byggestart, oppdaget Statens vegvesen at prosjektet ville bli adskillig dyrere enn opprinnelig planlagt.

- Dette skyldes flere ting. Det har blant annet kommet nye krav til både områdestabilisering, flomsikring og innen elektro, sier Ingunn Foss, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

- Dette fører blant annet til at vi må øke fundamenteringen både på veien og på konstruksjonene. I tunnelen må vi i tillegg trolig sikre mer enn vi har planlagt. For å oppfylle disse kravene øker også kostnadene, sier Foss.

Kan redusere bruspenn

Like før jul gjorde Statens vegvesen derfor et nytt kostnadsoverslag for å få oversikt over den totale kostnadsøkningen, samtidig som man også startet arbeidet med å se om det er mulig å finne alternative, billigere løsninger i prosjektet.

- Vi er blant annet kommet frem til at om vi bruker sprøytebetong i tunnelen i stedet for ferdige betonghvelv, kan vi spare en god del penger. Vi kan også redusere antall spenn på brua på Dagslett og velge et enklere design på gangbrua, sier Foss.

Hun forsikrer at dette ikke vil gå utover sikkerheten til trafikantene.

Kan kutte reversible skilt

Tunnelen er også planlagt med reversible skilt, det vil si at om det ene tunnelløpet stenger, og trafikken for begge retningene må gå i ett løp, så kan skiltene snus slik at de passer med kjøreretningene.

- Om vi dropper denne muligheten, er det også penger å spare her, sier Foss.

Statens vegvesen har nylig orientert Samferdselsdepartement om situasjonen og arbeider inntil videre med å se om det er mulig å kutte ytterligere ned på kostnadene på prosjektet.