Prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad (bak t.h.), prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad og Dagfinn Wie skal nå gå gjennom de tre tilbudene.
Prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad (bak t.h.), prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad og Dagfinn Wie skal nå gå gjennom de tre tilbudene.

Kinesere lavest på Beitstadsundbrua

Sichuan Road & Bridge var noen titalls millioner kroner lavere enn sine norske konkurrenter.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 4. oktober var det tilbudsåpning på bygging av Beitstadsundbrua på fv. 17.

Bygging av Beitstadsundbrua i Steinkjer og Verran kommune er en del av prosjektet «Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm». Statens vegvesen bygger prosjektet på oppdrag fra veieier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Tilbudene

Beitstadsundbrua blir ei tradisjonell stålkassebru med betongdekke i seks spenn. Brua blir elleve meter bred. Nordre ende av brua skal breddeutvides på grunn av venstresvingefelt og siktkrav knyttet til krysset mellom fv. 17 og fv. 720.

Entreprisen som ble lyst ut i august omfatter bygging av den nye brua og inkluderer elektroarbeid, lysmaster, rekkverk og asfaltering.

De tre entreprenørene som leverte tilbud var tilstede under åpningen, som fant sted i Statens vegvesens lokaler på Byaenget i Steinkjer onsdag 4. oktober kl. 13.00.

Disse kom med tilbud:

  1. Skanska Norge AS, 338.638.086,00 kroner
  2. Sichuan Road & Bridge, 276.840.901,58 kroner
  3. PNC Norge AS, 317.860.384,62 kroner

- Hadde forventet flere tilbydere

Prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad, legger ikke skjul på at han var spent før dagens tilbudsåpning. Prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm er delt inn i fem entrepriser, og tilbudene som kommer inn på hver entreprise har innvirkning på totalkostnaden for hele prosjektet.

- Det er alltid litt ekstra spenning knyttet til tilbudsåpninger. Bygging av Beitstadsundbrua er et omfattende prosjekt, og vi har lagt ned mye arbeid i tilbudsgrunnlaget. Vi er fornøyd med at tre entreprenører har gitt tilbud, men hadde forventet at enda flere meldte sin interesse, sier Brønstad.

Brønstad og hans prosjektorganisasjon skal nå vurdere tilbudene som er kommet inn. I tillegg til pris, er det spesielt viktig at kvalifikasjonskriteriene er oppfylt. Prosjektlederen sier at signering av kontrakt etter planen skal skje i november.

Status på entreprisene

Tidsmessig er prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm i rute, og det jobbes systematisk og godt i henhold til fremdriftsplanen, ifølge Statens vegvesen.

Her er status på de fem entreprisene i prosjektet per oktober 2017:

1. Forberedende arbeid: I avslutningsfasen av denne kontrakten med Odd Einar Kne AS.
2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og er i oppstartsfasen av arbeidet.
3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.
4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Tilbudsåpning 4. oktober. Kontraktsignering i november.
5. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Prosjektering av vei gjennom Kvarvingdalen og opp mot Dyrstad annonseres i løpet av oktober. Dette er en del av reguleringsplanen, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.