Gjør E8 intelligent

E8 fra Skibotn til finskegrensen i Troms blir nå en vei utenom det vanlige i norsk sammenheng. Nå skal fisken komme sikrere frem.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2017 er E8 i Skibotndalen i ferd med å forvandle seg, fra å være bare en vei til å bli en kombinert vei og forskningsstasjon.

Du skal ikke kjøre langt fra Skibotn på veien mot finskegrensen før du legger merke til at det er stor aktivitet på og langs veien. Hele den 40 km lange strekningen er en nasjonal teststrekning, der Statens vegvesen utvikler og tester intelligente transportsystem (ITS). Og det vises. Seks steder oppover dalen monteres det for tiden høyteknologisk utstyr, som har til hensikt å gjøre turen langs denne krevende vinterveien tryggere, mer forutsigbar og effektiv.

- Vi er inne i en hektisk, og kritisk fase, akkurat nå. Vi er neppe de eneste som er glade for det gode høstværet vi har for tiden, og for dette prosjektet er det svært bra. Mye av det vi gjør i veibanen disse ukene, krever godt vær, sier Knut Pettersen i Statens vegvesens ITS-prosjekt «Borealis».

Flere kamera og værstasjoner   

Allerede i krysset mellom E6 og E8 i bunnen av dalen, treffer du de første anleggsmaskinene. De monterer såkalte trafikkregistreringspunkt, som registrerer antall, lengde og hastighet på kjøretøy som kjører E8 mot Finland. På den samme portalen i krysset monterer Vegvesenet kamera i begge retninger. Disse lar sjåfører, entreprenørene med driftsansvaret og veitrafikksentralen se forholdene i denne ofte vanskelige bakken.

- Vi setter opp mange nye kameraer på veien mot Kilpisjärvi, så trafikantene vil se at det reiser seg master flere steder langs veien, sier Lisbeth Nilsen i Statens vegvesen.

Nordnorsk vintervær skifter brått og ofte. Da kan værstasjoner og kameraer langs veien i høyden ha stor verdi for sjåføren som starter langs kysten.
Nordnorsk vintervær skifter brått og ofte. Da kan værstasjoner og kameraer langs veien i høyden ha stor verdi for sjåføren som starter langs kysten.

På mange av disse mastene kommer det også nye værstasjoner, som registrerer både været, snødybden, sikten og friksjonen. Ikke minst viktig; disse værstasjonene forteller om veien er tørr, eller dekket med snø, is eller vann. Til sammen kommer det tre nye værstasjoner langs strekningen, i tillegg til den ene som allerede finnes noen få kilometer fra grensa til Finland.

- Antallet kameraer og værstasjoner forteller i grunnen godt hvorfor E8 i Skibotndalen er valgt ut som pilotstrekning for ITS-løsninger i Norge. Det er en vei med krevende vinterforhold, som forandrer seg raskt. Samtidig er det en vei som er viktig for næringslivet året rundt, ikke minst for sjømaten som har det travelt med å komme ut i verden, sier Nilsen.

Lang forskningsstasjon

I tillegg til kameraer og nye værstasjoner, monterer Vegvesenet blant annet flere passeringspunkt med såkalte reisetidsantenner. Disse kan følge anonymiserte kjøretøy fra et punkt til det neste, og slik beregne kjøretiden. Denne informasjonen kan ha verdi for de som kommer etter på veien.

- Du kan godt si at vi for tiden bygger en 40 kilometer lang forskningsstasjon med asfalt. Vi legger til rette for å samle inn store mengder data om trafikk, vær og føreforhold på en svært værutsatt vei. Parallelt jobber vi med å se hvordan vi og andre kan foredle og formidle disse dataene til sjåfører, enten før de starter reisen eller hvis forholdene forandrer seg underveis, sier Nilsen. 

Fakta om ITS:

  • Intelligente transportsystemer, ITS, er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til veibanen eller fra veibanen til bilen.

  • Eksempler på ITS-teknologi, er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, variable skilt, blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikk, vær og føreforhold, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i veibanen.

  • Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder veien, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.  

Fakta om pilotprosjektet Borealis:

  • E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske veistrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge.

  • Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en vei med vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken på denne veien er tungtrafikk, og andelen er økt med mer enn 70 prosent siden 2010.

  • På strekningen fra Skibotn til Kilpisjärvi vil Statens vegvesen de neste årene teste, demonstrere og evaluere ulike ITS-løsninger.

  • Det første året regner Statens vegvesen med å bruke inntil 30 millioner kroner på å utvikle nye og teste kjente ITS-løsninger på denne strekningen. Pilotprosjektet kan bli forlenget med flere år.

  • Pilotprosjektet fra Skibotn til Kilpisjärvi har fått navnet «Borealis». Finland har et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet «Aurora». Den treårige avtalen om det finsk-norske samarbeidprosjektet «Aurora Borealis» ble signert i den finske byen Muonio i februar.

  • Statens vegvesen har også andre norske pilotprosjekt for ITS. Disse tar for seg blant annet tunnelsikkerhet, bytrafikk og konkurransevilkår for godsnæringen.