Med dette oppkjøpet blir Hercules Fundamentering blant de største aktørene i det norske markedet for fundamentering.
Med dette oppkjøpet blir Hercules Fundamentering blant de største aktørene i det norske markedet for fundamentering.

80 fundamenterings-ansatte skifter arbeidsgiver

Konkurransetilsynet har godkjent NCCs erverv av virksomheten i Nordisk Fundamentering AS.

Publisert Sist oppdatert

Etter Konkurransetilsynets godkjennelse av overtakelsen, blir nærmere 80 ansatte i Nordisk Fundamentering AS overført til NCC Industry AS og vil inngå i enheten Hercules Fundamentering.

- Som ventet godkjente Konkurransetilsynet ervervet av virksomheten i Nordisk Fundamentering AS. Vi jobber nå videre og følger vår integrasjonsplan med et mål om en felles integrert enhet av Hercules og Nordisk Fundamentering 1. november, sier Mats Norberg, leder for Hercules i Norden.

Med dette oppkjøpet blir Hercules Fundamentering blant de største aktørene i det norske markedet for fundamentering. Konkurransetilsynet ga sin godkjennelse av oppkjøpet 18. september.

NCC har en strategi om å være en sentral aktør i det norske markedet for fundamentering:

- Med nye medarbeidere fra Nordisk Fundamentering og ansatte Hercules Fundamentering, skal vi skape en konkurransedyktig enhet basert på bedriftskulturen vi har i NCC. Vi får en stabil og slagkraftig enhet, som skal tilby våre kunder sikre og effektive tjenester, sier Norberg. 

Nordisk Fundamentering AS hadde i 2016 en omsetning på ca. 252 millioner kroner. Selskapet har kontor i Enebakk utenfor Oslo og i Trondheim. Hercules Fundamentering har kontorer i Oslo og Bodø.