Vegard Narmo er konserndirektør i Litra AS, et av Norges største transportselskap, som nå kan markere 100 års virksomhet. På bildet er også en veteranbil, en Volvo L 495 Turbo og en Volvo FH. Mellom dem er det 50 års transporthistorie.
Vegard Narmo er konserndirektør i Litra AS, et av Norges største transportselskap, som nå kan markere 100 års virksomhet. På bildet er også en veteranbil, en Volvo L 495 Turbo og en Volvo FH. Mellom dem er det 50 års transporthistorie.

Litra feirer 100 år

Selskapet vokser seg stadig større, og utenlandske aktører vil gjerne kjøpe det opp.

Publisert Sist oppdatert

Litra AS fyller 100 år i år.

Fra den spede begynnelse med A/S Gausdal Bilselskap i 1917, har firmaet utviklet seg til et konsern med en lang rekke transportvirksomheter spredt over både Norge og Sverige. Alle ansatte samles til en gedigen jubileumsfeiring i Haakons hall i Lillehammer lørdag 23. september.

Dagens adm. direktør har ikke mye formell utdannelse, men har solid sjåførerfaring og med en stab med lang erfaring. Han har vært med på å se en utvikling fra en omsetning på under 200 millioner, til 800 millioner kroner.

- Utlendinger ville kjøpe Litra

I konsernet ligger det en lang rekke selskaper som er kjøpt opp gjennom årene, men det er ikke noe overordnet mål å kjøpe seg ytterligere opp. Dette opplyser Litra i en pressemelding, sendt ut i forbindelse med jubileet.

- Vi er ikke en aggressiv oppkjøper. Både eiere av, og konsulenter som representerer, transportfirmaer kommer til oss og tilbyr oss å kjøpe. Ofte er det familieselskap der eieren ikke ser noen etter seg til å ta over, sier adm, direktør Vegard Narmo.

- Vi takker ikke ja til alle som dukker opp. Det er viktig at selskapene driver innen en type transport som gjør at vi ser synergieffekter, og det er viktig at det finnes dyktige folk i ledelsen i disse firmaene, som kan være med videre. Vi ønsker ikke å presse bedrifter vi tar over inn i Litra-drakta, men gjerne beholde den kulturen de kommer med. Vi kjøpte fire selskaper i år, ingen i fjor og det kan også hende vi ser at vi skal selge deler av bedriften. Ting endrer seg, markedet endrer seg og vi må hele tiden følge med på om vi skal gjøre endringer. Vi satser i dag innen fire hovedområder, der vi er gode og der det finnes kunder som er opptatt av kvalitet i alle ledd. Vi satser ikke på områdener der utenlandske aktører lett kan «ta oss ut» - sier Narmo.

Litra AS

Litra AS er et morselskap for Martinsen Transport AS, Martinsen Transport AB, Litra Termo AS, Litra Bulk AS, Litra Gass AS, Litra Gas AB, Per E. Kristiansen AS, Pekas Eiendom AS, Brøderna Nilssons Tanktransport AB og Nordisk Energitransport AB. For disse datterselskapene har Litra AS støttefunksjoner innen økonomi, regnskap, lønn, teknisk, marked og personal.

  • Forventet omsetning 2017: Over 800 millioner kroner.
  • Antall lastebiler: 268
  • Antall hengere: 251
  • Antall fast innleide biler: 71
  • Antall fast innleide hengere: 35
  • Antall ansatte: 557
  • Aksjonærer: 265
  • 5 største eiere har ca. 76%
  • 260 småaksjonærer

Han kan fortelle at det også har kommet interesserte med en annen hensikt, nemlig utenlandske aktører som ønsker å kjøpe hele Litra AS.

Fire hovedområder

De fire store virksomhetsområdene, er i hovedsak delt inn i transport av; termogods, drivstoff, gass og ulike typer tørrbulk.

Litrakonsernet består av flere selskaper med «sterke merkenavn og godt renommé innen sine respektive markeder eller områder». Noen av selskapene som de siste årene er innlemmet i Litra-konsernet, har beholdt sine opprinnelige firmanavn.

Adm. direktør Narmo er uformell, åpen, er kjapp i replikken med smilet på lur. Og han mener det er viktig at han og bedriften har begge beina på bakken.

- Vi er et firma som kjennetegnes av bakkekontakt. Vi er mindre enn gigantene med store administrasjoner sentralt Oslo, men vi er mye større enn den gjennomsnittlige transportforretningen i Norge. Nettopp det at vi har hovedkontoret her på Lillehammer, vitner litt om at det er jordnære folk i alle ledd, sier han.

Sjåføren ble toppsjef

Sammen med viseadm. direktør, Anders Brenningen, redegjør Narmo litt for historien og dagens konsern, innhold av dette og tall. Vegards historie er også ganske spesiell, faren drev som entreprenør, men Vegard sier at det å jobbe tett med familien avstedkom for mye diskusjoner og at han valgte å begynne som sjåfør i Vestoppland Bilselskap i 1985 istedenfor å jobbe med faren:

- Jeg ble daglig leder etter ti år som sjåfør. Swebuss kjøpte opp bussdelen i Vestoppland og Litra kjøpte opp Vestoppland last og Swebuss kjøpte bussdelen i Litra – 1995. Da restene, Vestoppland Last flyttet til Lillehammer og Litra, ville jeg ikke flytte med selv om jeg fikk tilbudet. Bilene Litra nå eide fra Vestoppland, ble på Gjøvik og jeg valgte å begynne som sjåfør igjen, nå med Litra som arbeidsgiver.

En liten kuriositet, er at etter ti år som sjåfør, trafikkleder og driftssjef i Litra ble han også adm.direktør i Litra. I 1997 fikk Litra all kjøring for Coca Cola i Hedmark og Oppland. Vegard ble da trafikkleder på terminalen på Biri og var der i tre år.

- Etter hvert krøp jeg til korset og flyttet til Lillehammer, dattera skulle begynne på skolen så det var påtide å ta en avgjørelse. Dette var i 2000.

I 2006 ble han toppsjef hos Litra.

- Etter 1. januar 1996 har ikke Litra hatt en eneste buss, annet enn veteranbuss. Men fortsatt blir vi kontaktet med spørsmål etter busstransporter, sier viseadm. direktør Anders Brenningen.

Over 270 biler

Foruten en omfattende park av egne lastebiler og hengere, har Litra faste samarbeidsavtaler med andre transportører.

Selskapet har over 270 biler og nesten 250 tilhengere i eget navn, og har med dette muligheten til å utføre store og krevende oppdrag.

- I nært samarbeid med hver enkelt kunde, finner vi frem til optimale løsninger tilpasset individuelle behov og krav. Med moderne og fleksible transporttjenester tilstreber vi å styrke våre kunders effektivitet og dermed lønnsomhet. Vi har høy kompetanse på transport av store volumer og skreddersydde løsninger, sier Narmo i pressemeldingen.

Hva er nøkkelen?

-Foruten mye materiale og mange selskap, hva er nøkkelen til suksessen, Narmo?

- Først og fremst det jeg nevnte om jordnær ledelse nær virksomheten og dyktige folk som kommer fra og kan denne bransjen. Ikke minst alle dyktige vi får med oss ved oppkjøp. I hele konsernet legger vi stor vekt på å kvalitetssikre all transport i samsvar med bransjekrav, miljøhensyn og kundens forventninger. I tillegg fokuserer vi på trygge og presise leveranser – både med hensyn til innhold, tidspunkt og sted. 

Han forteller videre at bedriften har en meget stabil arbeidstokk. En avgjørende suksessfaktor sammen med det andre.

- Vi har ansatte som har vært her i 50 år og må nesten nevne en spesielt, Arne Bergum som kom hit for over 50 år siden. I kontrakten hans ved start sto det at han skulle «vaske- smøre – og alt mulig annet.» Han kjører fortsatt lastebil i selskapet, det er gøy.

- Hvem eier selskapet?

- Vi har grovt sett fem eiere som eier nesten 76 prosent av selskapet. Resten er fordelt på ca. 260 eiere med mindre aksjeposter, så eierskapet er bredt.

Hva med fremtiden?

- Kan hende det er noen områder hvor vi blir for små, at vi selger oss ut på de områdene. Kanskje vi har spisset oss inn mot færre sektorer, hvem vet. Men vi skal fortsette å vokse der det er rett. Vi har gått mye mot gass den siste tiden, og vi gjør vel noe rett, vi har vunnet alle anbud i år på gass-kjøring. Gass er et økende marked, sier den administrerende direktøren om fremtiden til Litra.

- Er det noen som vil kjøpe dere?

- Ja da, vi har hatt besøk fra utlandet som vil kjøpe oss, men det har ikke vært aktuelt så langt.

På kvelden, lørdag 23. september, markeres det store jubileet med fest for alle ansatte fra alle selskap under Litra-hatten. På formiddagen inviteres alle interesserte til en markering med utstilling av både veteranbiler og dagens bilpark.

Det skal serveres bursdagskake og grillmat til alle som besøker plassen mellom Haakons hall og Kristins Hall i Lillehammer. Og barna skal få kjøre lastebiler, de små Volvoene som ellers befinner seg på Hunderfossen Familiepark nord for byen.