ANDRE SIDEN: 1,5 milliarder mener Statens vegvesen det er å spare på å flytte ny E6 ved Lillehammer til andre siden av Lågen.

Anbefaler E6 utenom Lillehammer

Statens vegvesen anbefaler å bygge ny E6 forbi Lillehammer på motsatt side av Lågen. Forslaget er ikke endelig bestemt, men Statens vegvesen mener de vil spare 1,5 milliarder på å flytte trasen fra dagens.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Den nye veien som er under planlegging vil gå fra Vingrom sør for Lillehammer til Ensby nord for Fåberg. Hele strekningen er planlagt som firefelts vei. Den vil inneholde to tunneler på nesten til sammen 5 kilometer og en 950 meter lang bru over Lågen.

Nå starter planarbeidet med den nye veien. I slutten av august vil kommunedelplanen bli lagt ut. Håpet er å få den vedtatt i løpet av året.

Den nye veien vil bli 600 meter lenger enn dagens E6 med Statens vegvesens forslag. Hele strekningen som nå er under planlegging er 17 kilometer, og prosjektet er delt i tre delstrekninger.

Det er flere grunner til at de velger å anbefale en helt ny trase for veien.

Det er  krevende å bygge vei parallelt med at trafikken 10 mellom 10-12000 biler i døgnet går ved siden av anleggsområdet.

I tillegg er det utfordringer knyttet til både plass, støy og forurensede masser både ved Strandtorget og videre nordover. Det er også påkrevd med store støyskjermingstiltak både for boliger og næringseiendommer som ligger i området om den nye veien skal følge dagens E6.

- Vi er ikke 100 prosent ferdige med våre faglige vurderinger i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for ny E6 Vingrom-Ensby. Hovedbildet begynner likevel å bli så tydelig at vi kan gi ei foreløpig anbefaling om å legge ny E6 forbi Lillehammer på vestsida av Lågen, sier planprosessleder Bjørn Hjelmstad i Statens vegvesen.

Det er Nye Veier som skal utarbeide reguleringsplan for strekningen. I Samferdselsdepartementets bestilling legges det til grunn at hele strekningen skal ha 110 km/t.

Når byggestart på strekningen vil bli er enda ikke avklart.

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS