Trond Johannesen er tildelt MEF-prisen.
Trond Johannesen er tildelt MEF-prisen.

MEF-prisen til Trond Johannesen

Avtroppende administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) fikk prisen for sitt arbeid i forbundet siden 1. august 2001.

Publisert Sist oppdatert

Hovedstyrets leder, Arnstein Repstad, delte ut prisen under representantskapets middag på Kjerringøy onsdag 14. juni 2017.

Repstad sa blant annet at «Hovedstyret i MEF har enstemmig besluttet å tildele MEF-prisen til Trond Johannesen. Prisen tildeles med bakgrunn i din lange og store innsats som administrerende direktør for MEF. Denne prisen har kun vært delt ut 12 ganger tidligere i MEFs snart 70-årige historie. Det en stor ære og glede å overrekke deg denne prisen. Det er meget fortjent. Gratulerer med dagen!»

Repstad trakk også frem at MEF i denne perioden har gått fra 1528 medlemmer til nå 2065 medlemmer. I 2001 omsatte MEF-bedriftene for 15 milliarder kroner, mens i 2017 forventes en omsetning på mer enn 75 milliarder. Antall ansatte i organisasjonen har økt fra 51 til 74 ansatte.

Om MEF-prisen

MEF-prisen kan tildeles person i eller utenfor Forbundet. MEF-prisen kan tildeles person som ved sin store innsats har medvirket til fremme av MEF-medlemmers felles interesser, MEF som organisasjon eller på annen måte har nedlagt særlig fortjenestefullt arbeid for MEF eller dets medlemmer.

Hovedstyret tildeler MEF-prisen etter begrunnet forslag fra et medlem av hovedstyret eller representantskapet, når hovedstyret finner at foreslått mottakers «særlige innsats berettiger tildeling».

Hedersbevisningen innebærer ingen særlige rettigheter eller plikter for mottakerne, opplyser MEF.