Kontraktssignering ved Geir Haveraaen (t.v.), leder Bymiljøetaten Bergen kommune og Ivar Roland, adm. direktør i Peab Anlegg.
Kontraktssignering ved Geir Haveraaen (t.v.), leder Bymiljøetaten Bergen kommune og Ivar Roland, adm. direktør i Peab Anlegg.

Masser fra Ulriken blir sjøbunn

Peab skal etablere ny sjøbunn i Puddefjorden

Publisert Sist oppdatert

Peab Anlegg har fått i oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune å rydde og fornye sjøbunnen i Puddefjorden. Kontrakten har en verdi på 126 millioner kroner.

Oppdraget omfatter å fjerne skrot fra sjøbunnen, mudring av enkelte områder, frakt av forurensede masser til deponi, tildekking av sjøbunn og erosjonssikring.

- Vi er veldig stolte og glade over få tildelt denne kontrakten, som handler om å sikre miljøet i Puddefjorden. I Peab Anlegg har vi god kompetanse innen feltet, og for oss er prosjektet interessant både fra et teknisk, miljømessig og samfunnsmessig perspektiv, sier adm. direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Scanner sjøbunnen med drone

Oppdraget omfatter arbeider i Puddefjorden i Bergen kommune og Kollevågen i Askøy kommune. Arbeidene starter i slutten av juni.

- Vi starter med å scanne sjøbunnen med drone. Deretter skal bunnen ryddes for skrot. Vi etablerer en spylestasjon på Møhlenpriskaia, der vi vil spyle rent skrotet fra den forurensede sjøbunnen, sier Peabs prosjektleder Jan Vidar Lie.

Masser fra TBM-boring

Forurensningen i den gamle sjøbunnen skal isoleres under rene steinmasser. Massene føres kontrollert og skånsomt ned for å forhindre utlekking, slik at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med forurensede masser.

- Tildekkingen av sjøbunnen foregår med masser etter tunnelboremaskinen (TBM) som borer ut Ulriken-tunnelen for Bane Nor. Disse massene blir kjørt med lastebil til den gamle fergekaia på Steinestø, lastet over på båt og levert med lekter på byggeplass, sier Lie.

220.000 kubikkmeter masser

Arbeidet med å etablere ny ren sjøbunn i Puddefjorden, vil pågå i halvannet år og er en del av Bergen kommunes prosjekt Renere havn.

- Vi ser frem til å jobbe sammen med Bymiljøetaten. Vi har en felles interesse av å finne optimale løsninger med tanke på miljøet, og ivareta naboene og de som ferdes i området når prosjektet pågår, sier Lie.

I prosjektet skal totalt 450.000 kvadratmeter sjøbunn ryddes og tildekkes. Det vil gå med rundt 220.000 kubikkmeter TBM-masser fra Ulriken-tunnelen.