Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Søker etter mottakere av tunnelstein

Statens vegvesen har 100.000 til 200.000 kubikkmeter steinmasser å bli kvitt.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen inviterer private og offentlige aktører til å melde interesse for overskuddsstein fra den undersjøiske tunnelen under Fjørtoftfjorden. Denne blir en del av fylkesvei 659 Nordøyveien i Møre og Romsdal.

Steinen skal i hovedsak bli tatt ut i perioden 2019-2020, og kan tas ut på Harøysiden av tunnelen.

- Det blir overskudd av steinmasser, i størrelsesorden mellom 100.000 og 200.000 kubikkmeter. Ett av kriteriene for valg av mottakere, er at steinmassene skal brukes til allmennyttige formål, sier prosjektleder Marianne Nærø.

Statens vegvesen ønsker å gå i dialog med en eller flere aktører, og i første omgang inngå intensjonsavtaler. En intensjonsavtale er en avtale der det uttrykkes enighet om å forhandle om en endelig avtale. En av forutsetningene, er at økonomien er på plass hos mottakerne, samt at begge parter har en avklart plansituasjon for å gjennomføre tiltakene.

Nordøyveiprosjektet tar sikte på å starte opp høsten 2017, under forutsetning av at Stortinget godkjenner innkreving av bompenger før sommerferien.