Ansatte fra Franzefoss pukkverk og NCCs asfaltfabrikk i Trondheim i full gang med å ta seg av den forulykkede under beredskapsøvelsen som nylig ble holdt på anlegget.
Ansatte fra Franzefoss pukkverk og NCCs asfaltfabrikk i Trondheim i full gang med å ta seg av den forulykkede under beredskapsøvelsen som nylig ble holdt på anlegget.

NCC og Franzefoss testet felles krisescenario

«En bil har krasjet inn i gasstanken, sjåføren er bevisstløs og det er røykutvikling med fare for brann på fabrikken». Dette var scenariet ansatte ved NCCs asfaltfabrikk og Franzefoss pukkverk i Trondheim brått måtte håndtere.

Publisert Sist oppdatert

NCCs asfaltfabrikk avdeling Lia i Trondheim er lokalisert rett ved siden av Franzefoss pukkverk, og ansatte ved begge enheter var involvert i en øvelse der det ble simulert en kritisk situasjon på anleggsområdet.

Midt i arbeidsdagen fikk de rundt 15 medarbeiderne fra begge selskap melding om den alvorlige hendelsen med en forulykket person, og nødvendige beredskaps- og varslingsrutiner ble iverksatt. Området ble blant annet avstengt for kunder, ansatte ble evakuert på grunn av eksplosjonsfare, og brann- og redningsetater ble tilkalt.

Krisesamarbeid - NCC og Franzefoss

Erfaringene fra øvelser som dette er svært nyttige, forteller HMS-sjef Bjørn Ottar Ramstad i NCC Industry.

- Øvelsen viser at det er mye vi er gode på og har på plass innen beredskap og varsling, samtidig at vi fremdeles har deler vi kan bli bedre på. På et verk som dette er det blant annet nyttig å erfare hvordan samarbeidet mellom NCC og Franzefoss innen varsling, førstehjelp og redningsarbeide fungerer, sier han.

- Skaper trygghet

- Kriseøvelser bidrar først og fremst å skape trygghet, og at man har et system som bidrar til å berge liv den dagen det eventuelt blir nødvendig, sier beredskapsrådgiver Stig Cato Magnussen i Trøndelag Brann- og Redningstjeneste.

- Det er svært viktig å være forberedt for den dagen en faktisk får en hendelse. Gjennom en øvelse får en bli trygg på det en kanskje har lært før, så får vi sett at ting faktisk fungerer, og vi får også avdekket forbedringspotensialer, sier Magnussen.

Øvelser virker også inn på forebygging og at medarbeidere har en risikobevisst adferd, ifølge beredskapsrådgiveren.