Illustrasjonsbilde fra Kristiansand.

Krever bompenger etter at veien er betalt

Når samferdselspakken for Kristiansands-regionen er nedbetalt, skal bilistene betale for nye prosjekter. 400 mill. ekstra bom-kroner skal blant annet til sykkel- og kollektivtiltak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Samferdselsdepartementet la torsdag 11. mai frem forslag om å forlenge bompengeordningen i «Samferdselspakke for Kristiansands-regionen» med inntil to år. Forslaget er utarbeidet etter initiativ fra lokale myndigheter.

Samferdselspakke for Kristiansands-regionen, fase 1, ble vedtatt av Stortinget i 2009.  Etter prognosen vil pakken være nedbetalt i 2018. Etter initiativ fra lokale myndigheter, er det utarbeidet forslag om å forlenge innkrevingen med inntil to år. Det vil si til tidlig i 2020, dersom ikke innkrevingen blir avløst av en ny bompengepakke for Kristiansands-regionen i løpet av denne tiden.

Bilistene betaler 400 mill. kroner

Forlenget innkreving av bompenger, er ventet å gi midler til å gjennomføre prosjekt og tiltak for ca. 400 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til planlegging og prosjektering av E39 på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand, og til innløsing av boliger langs regulerte strekninger på E39.

Videre vil ombygging av Håneskrysset på E18 til et fullstendig toplanskryss være et prioritert tiltak.

Bompenger skal betale for kollektivtrafikk

Det er også lagt til grunn at midler skal gå til sykkel- og kollektivtrafikktiltak. Summen av prosjekt og tiltak må likevel tilpasses økonomiske rammer, opplyses det fra Samferdselsdepartementet.

Se forslaget her:

Prop. 134 S (2016-2017) Samferdsespakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 - forlenging av bompengeordninga

Powered by Labrador CMS