Fritt frem - de frekke kommer først

MENING: I Oslo-trafikken tas all ledig plass i bruk for å komme fortere frem med varer og personer. Lovverket er teori - praksis er noe helt annet. Ta deg en tur i rushen og se selv.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har kjørt gjennom Oslo til og fra jobb i noen år nå. Hovedveiene er fyllt til randen i rushtimene. Det kan ta både to, tre og fire ganger så lang tid å kjøre en strekning da i forhold til ellers på døgnet. Jeg vil påstå at hundrevis av biler kjører ulovlig i bussfiler, over sperrelinjer og -felt hver dag.

En viktig årsak til at folk ikke bryter lover, er at det vanker en straff fra flertallet/fellesskapet dersom de gjør det. I tidligere tider var det blodhevn og annen selvjustis som gjaldt når det ikke var noen sentral statsmakt. I Norge nå er det Staten som står for rettshåndheving og forsvar, blant annet.

Når loven brytes skal ikke innbyggerne ta loven i egne hender mot den som forbryter seg, det skal politiet og andre i den utøvende makten ta seg av.

Jeg har kanskje sett et par tilfeller, i løpet av fem års pendling, der noen har fått svi for å kjøre i bussfiler eller på andre måter har pisset på lovverket i rushtiden. Det er i praksis fritt frem til å kjøre hvor du vil i Oslo-trafikken. Risikoen for å bli tatt er mikroskopisk så lenge du ikke havner opp i ulykker eller annet som gjør at tid og sted blir notert av øvrigheten i etterkant.

De fleste av lovbryterne holder seg imidlertid til å kjøre noen meter ulovlig i bussfil. Videoen over viser en yrkessjåfør som tar det litt videre bokstavelig talt. Politiet er ikke helt borte de heller...se slutten av videoen. Politiet har i mange tilfeller lov til å bryte trafikkreglene. Om dette er et slik tilfelle, er vanskelig å si.

Som skrevet i overskriften - de frekke kommer først. Tut og kjør folkens. Og husk - ikke krasj når du kjører ulovlig.