Skal asfaltere for nær tre milliarder

Sesongen 2017 skal det legges 2,7 millioner tonn asfalt på 390 mil norske veier.

Publisert Sist oppdatert

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken, er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klare for vedlikeholdsarbeider på slitte veidekker. Både vei og gang- og sykkelveier skal få en etterlengtet behandling. 

Denne sommeren skal veidekket på over 3900 kilometer riks- og fylkesveier vedlikeholdes. Det er tilsvarer hele veien fra Oslo til Rabat i Marokko, en strekning det hadde tatt ca. 42 timer å kjøre uten stans.

Man regner med å bruke 2,7 millioner tonn asfalt til jobben.

Nesten tre milliarder kroner

Asfaltkontraktene har en samlet verdi på ca. 2,9 milliarder kroner, fordelt med 1,2 milliarder på riksveier og 1,7 milliarder på fylkesveier.

Sjefsingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen ber om respekt for skilting og arbeidere ved asfaltarbeider.
Sjefsingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen ber om respekt for skilting og arbeidere ved asfaltarbeider.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut september.

- Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering. Litt asfalt på nybygde veier er også med i de 77 kontraktene som vi inngår med asfaltentreprenørene, sier sjefsingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen i en pressemelding.

Farlige hendelser

- Vis hensyn til de som jobber på veien. De er der for din skyld, er Vegvesenets oppfordring.

Ønsket er ikke ubegrunnet. Arbeidsfolk langs veiene blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt.

- Hver eneste dag er veiarbeiderne utsatt for farlige hendelser. De som arbeider på veien har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på. Derfor er det viktig at bilister respekterer skilting og de som dirigerer trafikken. Slik kan de som arbeider der ha en trygg arbeidsplass. Slik kan bilistene også slippe skader fra steinsprut på egen eller andres bil, sier Sund.

Hvert år er det ca. 300 registrerte uønskede hendelser i forbindelse med asfaltering, der bilister er involvert. For å være minst mulig til sjenanse for trafikkavviklingen gjennomfører Vegvesenet asfaltarbeidene om natten der det er mulig.

- Vi ber trafikantene om å være tålmodige der det måtte oppstå ventetid og køer i forbindelse med arbeidene, sier Sund.