Terje Fugelsnes (t.v.) og prosjektleder Odd Helge Innerdal.
Terje Fugelsnes (t.v.) og prosjektleder Odd Helge Innerdal.

Johs. J. Syltern lavest på veiprosjekt

Statens vegvesen har mottatt ni tilbud for bygging av ny vei mellom Meisingset og Håkkåssaga i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Disse kom med tilbud:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Arbeidsfellesskapet Mekvik Maskin AS og Vatn Maskinstasjon AS

138 771 339,45

Røstad Entreprenør AS

159 802 092,30

M3 Anlegg AS

144 110 840,00

Bertelsen & Garpestad AS

155 304 128,00

Contexo AS

143 191 855,50

NCC Norge AS

150 668 264,00

K.A. Aurstad AS

149 499 506,85

Gjermundshaug Anlegg AS

136 448 866,58

Johs. J. Syltern

134 964 027,00

- Nå skal vi kontrollregne og vurdere kvalifikasjonene til tilbyderne. Vi inngår kontrakt tidligst om en måned, og vi håper på oppstart før sommerferien, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal.

Kontrakten er den andre veibyggingskontrakten for riksvei 70 Tingvoll-Meisingset, og innebærer bygging av ca. 5 km vei, 1,5 km gang- og sykkelvei, tre betong-underganger, ei ny bru på Meisingset og 3,4 km tilkomstveier/driftsveier.

Statens vegvesen bygger ny vei mellom Tingvoll og Meisingset for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Man er fra før i gang med å bygge ny vei på den første strekningen mellom Saghøgda og Håkkåssaga.