Waterking graver grøft for nye vann- og avløpsledninger like ved Vingnesbrua mellom sentrumssiden i Lillehammer og Vignes. Lillehammer skimtes i bakgrunnen.
Waterking graver grøft for nye vann- og avløpsledninger like ved Vingnesbrua mellom sentrumssiden i Lillehammer og Vignes. Lillehammer skimtes i bakgrunnen.

Gravemaskinen som «går» på vann

LILLEHAMMER: Vi skal selvsagt ikke trekke sammenligningen til en bibelsk person for langt, men vi har møtt det som trolig er Norges eneste gravemaskin som går på vannet.

Publisert Sist oppdatert

Lillehammer kommune har engasjert Dobloug Entreprenør AS til å legge nye vann- og avløpsledninger fra bysiden av Lillehammer til Vingnes på vestsiden av Mjøsa. Bakgrunnen for arbeidet er at eksisterende ledningsnett, spesielt vannledningene, er gamle. De skal erstattes for å opprettholde en sikker vannforsyning til Lillehammers eneste bydel på vestsiden av Mjøsa.

Det blir også lagt ny avløpsledning for å øke sikkerheten av transporten av avløpsvann fra Vingnes over til sentrumsiden og videre til renseanlegget litt lenger sør.

Amfibie-gravemaskin

En av underentreprenørene på prosjektet er Romarheim AS som har en meget spesiell Doosan amfibie-gravemaskin, trolig landets eneste. Maskinen har et understell med meget brede belter og kommer fint frem på bløtt underlag hvor andre konvensjonelle beltegravere ikke kommer til.

Maskinen, som har betegnelsen Waterking og bygges i Nederland, kan også arbeide både i og på vann. Den har en oppdrift på ca. 60 tonn, mens maskinvekten er 38 tonn.

Den har altså god flyteevne. Når det blir så dypt at maskinen ikke lenger kan stå på bunnen, kan det enkelt monteres pontonger utenfor beltene, noe som gir ekstra flyteevne og stabilitet for graving i vann. Når maskinen brukes i flytestilling, senkes støtteben ned til bunnen for at maskinen skal stå støtt, og den kan da operere på vanndyp på fem-seks meter.

Les mer i Anlegg&Transport nr. 4/2017.