Veidekke i arbeid i Folkedal i Granvin. Det er stor interesse for den norske metoden i Hong Kong. Les mer om den norske metoden i lenken i artikkelen under.
Veidekke i arbeid i Folkedal i Granvin. Det er stor interesse for den norske metoden i Hong Kong. Les mer om den norske metoden i lenken i artikkelen under.

Norsk tunneldriving ettertraktet i Hong Kong

I slutten av april reiser en delegasjon nordmenn til Hong Kong for å arrangere et seminar om norsk tunneldriving. Seminaret ble fullbooket raskt!

Publisert Sist oppdatert

Det er Norwegian Tunneling Network (NTN) som arrangerer seminaret i Hong Kong 26. april. NTN er en undergruppe av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) og jobber samlet for å øke eksport av norske produkter til tunneldriving og for å fremme norsk tunnelteknologi internasjonalt.

Ble revet bort

Da invitasjonen ble sendt ut, gikk det kun noen få dager før 530 deltakere var påmeldt og dermed ble påmeldingen stoppet. Hong Kong har lite areal og høy befolkningstetthet, og dermed må man ofte ned i grunnen for å finne plass til nye løsninger og tjenester. Av de 25 medlemmene i NTN, reiser omtrent halvparten til Hong Kong for å treffe potensielle nye kunder og for å fremme norsk teknologi.

I tillegg til at det skal gjøres mye i Hong Kong, er berggrunnen og topografien der godt egnet for den norske metoden. For noen år siden avsluttet Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) involvert i et JV-selskap som drev et stort kloakktunnelprosjekt. Prosjektet ble regnet som en suksess.

Tungvint

I Hong Kong er det en kjent sak at prosjektene blir dyre på grunn av byråkrati, mange restriksjoner og krav som mange vil mener er sterkt overdimensjonert.

- Det er et system i Hong Kong som gjør det meget kostbart. Norge er et høykostland, men til sammenligning er det vesentlig dyrere å drive tunnel i Hong Kong. Det har mest med effektiviteten å gjøre, men de utfører bergsikring ekstremt konservativt, sier Knut Garshol som driver konsulentfirmaet K. Garshol - Rock Engineering Ltd og er leder for NTN.

For eksempel utføres det full utstøping der man ikke trenger det. Dette kan være én meter betongsikring som er dobbel armert. I Norge ville man kanskje nøyd seg med 20 cm fiberarmert sprøytebetong og bergbolter.

Redusere tiden

Temaet på seminaret er kostnadseffektiv drivemetode i hard stein, og hele poenget er at den norske delegasjonen mener at norsk metode i Hong Kong vil gi en lavere pris.

- Billigere materialvalg er en ting, men det er tidsbruken det er mest å spare på, sier Garshol som selv var i Hong Kong i fem år i forbindelse med HATS-prosjektet.

Han jobbet for byggherren og hadde ansvaret for å holde kontroll på grunnvannet og at tunnelene var tette, noe som er «livsviktig» for at skyskraperne på bakken ikke skal synke.

Han mener at suksessen med LNS, samt mye norsk utstyr i Hong Kong, er mye av årsaken til at seminaret ble fulltegnet så raskt.

Renseanlegg i fjell

- Hva er det som kommer opp av spennende prosjekter i Hong Kong?

- Det er mye som skal bygges i grunnen der, men det kanskje første som kommer er et renseanlegg som skal bygges inn i fjellet. 2,5 millioner fm³ fjell skal tas ut på dette prosjektet. Det kan være interessant for norske entreprenører, men også for norske konsulenttjenester og norske produkter som bolter og ventilasjonsanlegg, sier Garshol.

Dette er den norske delegasjonen som reiser til Hong Kong:

  • Knut Garshol, K. Garshol Rock Engineering Ltd
  • Per Gunnar Andersen, Andersen Mek Verksted AS
  • Kjell Sætrevik, Vik Ørsta AS
  • Alv Hanstvedt, Giertsen Tunnel AS
  • Elin Kathrine Morgan, NGI
  • Pål Fossum, Protan AS
  • Ivar Frode Andersen, Injeksjon & Tunnel-Support AS
  • Tommy Berggren, Geofrost AS
  • Anne-Lise Berggren, Geofrost AS
  • Knut Fossum, KF Kaldera AS
  • Per Anton Brandtzæg, PAB Consult AS
  • Bjørn Nilsen, NTNU
  • Eivind Grøv, SINTEF
  • Maria Dewi Siswanti, KF Kaldera AS
  • Tony Tang, NTN/Pretec China
  • Peter Yang, NTN/Pretec China
  • Margaret Fossum, ledsager
  • Jessica  Chiu, NGI
  • Roger Olsen, NGI