Einar Steensnæs med Småkraftprisen for 2017. Til høyre står styreleder Bjørn Lauritzen i Småkraftforeninga som delte ut prisen. Selve prisen er en skovl fra en peltonturbin som er mye brukt i norske småkraftverk.
Einar Steensnæs med Småkraftprisen for 2017. Til høyre står styreleder Bjørn Lauritzen i Småkraftforeninga som delte ut prisen. Selve prisen er en skovl fra en peltonturbin som er mye brukt i norske småkraftverk.

Småkraftprisen til Einar Steensnæs

Tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs er tildelt Småkraftprisen 2017. Han var med på legge grunnlaget for den moderne småkraftnæringen slik vi kjenner den i dag, mener juryen.

Publisert Sist oppdatert

Einar Steensnæs var Olje- og energiminister for Krf i perioden 2001-2004. Som statsråd var Steensnæs blant annet ansvarlig for Strategi for økt etablering av små vannkraftverk som kom i 2003.

- Det er ingen tvil om at småkraftutbyggingen som skjedde i løpet av 2000-tallet var et resultat av dyktig politisk håndverk fra Steensnæs. Her er det skapt store samfunnsverdier. Etter år 2000 er det bygget ca. 5 TWh småkraft med en byggekost på ca. 15 milliarder kroner. I dag er de samme verkene verdt opp mot 25 milliarder. Slik blir Steensnæs' grep i småkraftstratregien et skoleeksempel på hva som er mulig å få til med godt samspill mellom myndigheter og private aktører. Det var etter at strategien kom i 2003 at utviklingen virkelig skjøt fart, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Det er styret i Småkraftforeninga som hvert år deler ut småkraftprisen. I sin tildelingstale tok styreleder Bjørn Lauritzen utgangspunkt i Strategi for økt etablering av små vannkraftverk og uttalte blant annet at:

«Denne strategien var en veldig offensiv strategi med en rekke hårete målsettinger. I sum skapte denne strategien en voldsom optimisme i næringen. NVE reiste landet rundt og oppfordret til bygging. Dette i kombinasjon med hyggelige kraftpriser, gjorde at småkraftbransjen nærmest eksploderte og vi gikk inn i en gylden epoke med klondykelignende tilstander.
Og selv om det tok lang tid med mye jobbing og lobbing for å komme dit vi er i dag, og at verden ser annerledes ut i dag, er det ingen tvil om at din optimistiske strategi med en rekke gode tiltak, var med på å definere den moderne småkraftnæringen med en stor og viktig leverandørindustri slik vi kjenner den i dag.»