Fylkesveien 6 Hagebyveien i Harstad.
Fylkesveien 6 Hagebyveien i Harstad.

Fem tilbud på Harstadpakke-prosjekt

Lemminkäinen Norge AS hadde laveste pristilbud.

Publisert Sist oppdatert

Fem entreprenører har gitt tilbud på neste store delprosjekt i Harstadpakken – fortau langs fylkesvei 6 Hagebyveien.

Fylkesvei 6 Hagebyvegen er en vei med relativt stor trafikk, både av bilister og myke trafikanter. Ved å bygge et fortau langs denne strekningen skal det bli tryggere for gående og syklende i området. Det er i første omgang planlagt å bygge ca. 1,6 km fortau langs Hagebyvegen, mellom Sama og Trondenesveien.

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Bortsett fra kollektivsatsingen, er dette det største fylkeskommunale prosjektet i Harstadpakken.

- Jeg er derfor svært fornøyd med at vi nå nærmer oss igangsetting, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B Prestbakmo (Sp).

Tilbudene

- Vi er godt fornøyde med konkurransen, og tilbudene er innenfor prisoverslaget vi gjorde tidligere, sier Hans-Arne Haugland, prosjektleder i Harstadpakken.

Disse entreprenørene som leverte tilbud innen fristen:

 Entreprenør

 Sum

1. Peab Anlegg AS

97.502.496,43,-

2. Consto Anlegg Nord AS

78.479.802.-

3. Lemminkäinen Norge AS

69.086.943,39,-

4. Tore Magnussen & Sønn AS

95.606.251,50,-

5. NCC

82.937.535,-

 

Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes før man velger entreprenør.

Dette skal gjøres

Det er et nokså omfattende arbeid som skal i gang langs Hagebyveien. Kontrakten omfatter bygging av blant annet fortau, asfaltering av kjørevei, betongstøttemurer, natursteinsmurer, garasjer, holdeplassplattformer for buss, vann- og avløpsanlegg og veilysanlegg.

Arbeidet omfatter også omlegging av elkraft-, tele- og fiberkabler samt etablering av nytt overvannssystem med gatesluk, sandfangs-kummer og transportledning for overvann.

Det er stor trafikk langs Hagebyveien, både av kjøretøy og skolebarn og andre myke trafikanter. Anleggsarbeidet skal ta hensyn til dette, og legge til rette for at trafikkavviklingen skal gå forsvarlig. Trafikantene må likevel være forberedt på at det blir trafikale utfordringer i hele denne perioden, opplyser Statens vegvesen.

Arbeidet starter opp i løpet av våren 2017 og skal være ferdig i løpet av høsten 2018.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS