Tilbudsåpning: Jevnt mellom de fire laveste

Sju entreprenører leverte pristilbud på Trøndelags-prosjekt der det skal bygges tre nye veistrekninger. Prisene varierer fra 100 til 160 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er godt fornøyd med å ha fått sju tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Totalt skal det bygges ca. 4,5 kilometer ny fylkesvei, ca. 2 kilometer ny gang- og sykkelvei og en ny rundkjøring på fylkesvei 710 Brekstad-Krinsvatn.

Klikk her for detaljer om de tre delprosjektene.

Disse entreprenørene kom med tilbud:

  • Røstad Entreprenør AS – 101.976.266 kroner
  • Tverås Maskin & Transport AS – 101.490.266 kroner
  • Johs. J. Syltern AS – 102.811.202 kroner
  • M3 Anlegg AS – 111.075.672 kroner
  • Tore Løkke AS – 99.965.269 kroner
  • K A Aurstad AS – 160.260.801 kroner
  • Contexo AS – 124.762.155 kroner

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av april, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet april/mai, sier Edvardsen.

Etter planene blir det trafikkåpning på alle parsellene høsten 2018 og ferdigstillelse av sideterreng våren 2019. Statens vegvesen bygger Fosenveiene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.