Kontrakten er på 27,1 millioner kroner og ble signert torsdag 23. mars av avdelingsleder Ole Rune Varhaug hos Kruse Smith Entreprenør AS (til venstre) og prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør Jan Helge Egeland.
Kontrakten er på 27,1 millioner kroner og ble signert torsdag 23. mars av avdelingsleder Ole Rune Varhaug hos Kruse Smith Entreprenør AS (til venstre) og prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør Jan Helge Egeland.

Kruse Smith med E39-oppdrag

Statens vegvesen Region sør har skrevet kontrakt med Kruse Smith Entreprenør AS for rehabilitering av E39 Skjeggestadtunnelen i Flekkefjord.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten er på 27,1 millioner kroner og ble torsdag signert av avdelingsleder Ole Rune Varhaug hos Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland.

Arbeidene i og ved tunnelen starter etter påske. I starten foregår arbeidene utenfor tunnelen med å sette opp tekniske bygg.

I midten av august 2017 starter arbeidene inne i selve tunnelen. Det betyr at i ca. fem uker i byggeperioden blir tunnelen stengt fra mandag kl. 06.00 til fredag kl. 12.00. Tunnelen er åpen for trafikk fredag kl. 12.00 til mandag kl. 06.00.

Omkjøring blir på gamle E18 med manuell dirigering. (Se vedlagte kart)

Det legges opp til at det må jobbes store deler av døgnet for å korte ned perioden det jobbes inne i tunnelanlegget. Tunnelutbedringsarbeidene forventes avsluttet i oktober 2017.