Arne Iversen, seksjonsleder Vegseksjonen i Vegavdeling Sør-Trøndelag (t.v.) og Dag Søbstad, daglig leder i Søbstad AS, inngår kontrakt om bygging av ny fylkesvei 704 fra Trondheim til Klæbu.
Arne Iversen, seksjonsleder Vegseksjonen i Vegavdeling Sør-Trøndelag (t.v.) og Dag Søbstad, daglig leder i Søbstad AS, inngår kontrakt om bygging av ny fylkesvei 704 fra Trondheim til Klæbu.

Søbstad med rekordstor kontrakt

Entreprenøren Søbstad AS er tildelt jobben med å bygge 3,1 kilometer ny vei fra Røddekrysset til Tanem på fylkesvei 704 mellom Trondheim og Klæbu.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 3. februar signerte Søbstad og Statens vegvesen kontrakten. Kontraktsummen er på 185 millioner kroner.

- Vi starter med anleggsarbeidet i begynnelsen av mars. Før vi kommer så langt skal vi ha noen samhandlingsmøter med entreprenøren der vi blir kjent med hverandre og skaper en felles forståelse av kontrakten, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.

Første del av anleggsarbeidet i Sør-Trøndelag blir tilrigging, skogrydding og fjerning av vegetasjonsdekke for å forberede sprengningsarbeid.

Søbstads største kontrakt

- Dette er den største kontrakten vi har signert og vi ser fram til å ta fatt på arbeidet. Denne jobben er stor og utfordrende og det blir intensiv jobbing med planlegging i tiden framover. Store deler av nyveien skal gå i eksisterende trase, noe som byr på utfordringer rundt trafikkavviklingen. Sikkerheten for våre ansatte og trafikantene settes i høysetet, sier daglig leder Dag Søbstad i Søbstad AS på vegvesen.no.

- Vi har mange dyktige og godt kvalifiserte ansatte som gleder seg til å være med på jobben. Vi ser fram til å jobbe for en profesjonell byggherre som Statens vegvesen og har gode erfaringer med dem fra tidligere, sier Søbstad videre. 

Dette skal bygges

Prosjektet innebærer bygging av ca. 3,1 kilometer ny fylkesvei 704 fra Røddekrysset til Tanem.

Veien blir en tofeltsvei med bredde 8,5 meter, rumlefelt mellom kjørebanene og fartsgrense på 80 km/t.

I prosjektet inngår også gang- og sykkelvei på hele strekningen, lokalveier og kollektivterminal med parkeringsplasser på Tanem.