25 tilbud på fire driftskontrakter

Det har vært tilbudsåpning for fire driftskontrakter i Statens vegvesen Region øst.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 19. og torsdag 26. januar var det tilbudsåpning for fire driftskontrakter i Østfold, Hedmark og Akershus.

- Vi er godt fornøyd med antallet tilbud vi har fått. Nå skal vi gjennomgå alle tilbudene og kontrollregne før endelig innstilling er klar. Kontraktene tildeles kvalifisert tilbyder med lavest pris. Vi har som mål at kontraktene skal være signert i månedsskiftet mars/april, sier Kjersti Røislien, koordinator for driftskontraktene i Statens vegvesen Region øst.

De nye driftskontraktene trer i kraft 1. september 2017.

Driftskontraktene

Driftskontrakt for Østfold øst grønt:

Kontrakten gjelder fra 1. september 2017-2020 og omfatter drift og vedlikehold av grøntarealer og veikantvegetasjon langs fylkesveier og gang- og sykkelveier langs fylkesveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Halden, Aremark, Rakkestad, Marker og Rømskog kommuner.

Veinettet som omfattes av kontrakten består av 482.532 meter vei totalt.

Fem entreprenører leverte tilbud på kontrakten.

Tilbyder

Tilbudssum

Mesta AS

7 999 380,80

Park & Anlegg AS

7 041 615,-

Kramer Maskindrift AS

8 162 957 ,-

Veidrift AS

5 190 500,-

Askim Entreprenør AS

5 826 750,-

 

Driftskontrakt for Romerike øst:

Kontrakten gjelder 1. september 2017 – 2022 og omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og gang- og sykkelveier langs fylkesveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Aurskog-Høland, Fet, Sørum og Nes kommuner. Veinettet som omfattes av oppdraget består av 486.485 meter vei totalt.

 Ni entreprenører leverte tilbud på kontrakten.

Tilbyder

Tilbudssum

Svevia Norge AS

191 055 500,-

Vaktmesterkompaniet AS

195 057 875,-

NCC Norge AS

158 856 140,-

Bergquist Maskin og Transport AS

144 998 725,-

Peab Anlegg AS

131 021 929,91

Veidekke Industri AS

135 352 933,-

Mesta AS

143 758 100,65

Veidrift AS

144 741 161,-

Total Uteservice AS

137 354 570 ,-

Driftskontrakt for Kongsvinger:

Kontrakten gjelder fra 1. september 2017-2021 og omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riks- og fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner.

Veinettet som omfattes av oppdraget består av 796.366 meter vei totalt.

Seks entreprenører leverte tilbud på kontrakten.

Tilbyder

Tilbudssum

Peab Anlegg AS

218 554 953,11

Mesta AS

211 140 120,60

Svevia Norge AS

239 430 500,-

NCC Norge AS

222 690 489,-

Veidekke Industri AS

189 146 491,-

Nortransport AS

203 255 265,-

 

Driftskontrakt for Nordre Hedmarken:

Kontrakten gjelder fra 1. september 2017- 2022 og omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riks- og fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Hamar (byområdet) og Ringsaker.

Veinettet som omfattes av oppdraget består fra 1.9.2017 til 30.09.2021 av 642.410 meter vei totalt. Fra 1.10.2021 til 31.08.2022 vil oppdraget omfatte 600.400 meter vei totalt. Reduksjonen skyldes at driften overføres til Nye Veier etter utbyggingen av E6.

Fem entreprenører leverte tilbud på kontrakten.

Tilbyder

Tilbudssum

Veidrift AS

235 554 601,-

Nortransport AS

216 344 755,-

Mesta AS

206 566 062,90

NCC Norge AS

178 994 608,-

Veidekke Industri AS

210 183 989,70