Rundkjøring i forbindelse med E18 ved Tønsberg.
Rundkjøring i forbindelse med E18 ved Tønsberg.

De nye rundkjøringene

Ved E18, strekningen Tønsberg-Sandefjord, er det tolv slike rundkjøringer med sedumplanter som klarer seg uten vanning og klipping.

Publisert Sist oppdatert

Firmaet Bergknapp AS holder til i Sandnes på Jæren. Her produseres bergknappmatter på store jordbruksarealer.

Sedumplantene er ferdigdyrkede matter med diverse arter av sedum (Bergknappslekten).

Sedum er egnet på områder med lavt innhold av organisk masse og liten næringstilgang. Det norske navnet bergknapp henviser til vokseplassen i naturen. Der ikke mange planter trives kan Sedum med sine kjøttfulle blad leve godt med liten konkurranse fra andre vekster.

Blir jorden for næringsrik vil ugress og andre vekster overta og kvele sedumplanten. Sedumens lave krav til vann, næring og ikke minst tykkelse på vekstmediet gjør den også veldig lett i vekt i for hold til tradisjonelt torvtak og dermed et ypperlig valg til tak hvor vekt er begrensningen.

Det største markedet for Bergknapp AS er tak på bygninger, spesielt i tettbygget strøk der behover for planter er skrikende.

Jostein Sundby er takhagegartner, og har flest oppdrag i forbindelse med sedummatter på tak. Et mindre men lovende marked for Bergknapp AS er sedummatter i forbindelse med veibygging. Bildet er fra standen på Arctic Entrepreneur 2017 på Gardermoen.
Jostein Sundby er takhagegartner, og har flest oppdrag i forbindelse med sedummatter på tak. Et mindre men lovende marked for Bergknapp AS er sedummatter i forbindelse med veibygging. Bildet er fra standen på Arctic Entrepreneur 2017 på Gardermoen.

- Men bruk i parker privat er økende. Nå har vi også fått oppdrag i forbindelse med veibygging. Plantene fungerer godt i rundkjøringer. Dit kommer det ikke salt og saltholdig snø, sier rådgiver for Bergknapp, Jostein Sundby.

Områder som er utilgjengelige med tanke på vedlikehold som bratte skråninger og rundkjøringer, eller over grøfter, kulverter, steinfyllinger og i tradisjonelle bed er sedummatter med på å sette området raskt tilbake til et frodig område.

- Ingenting er vedlikeholdsfritt, men sedum stiller ikke mange krav og gjøres grunnarbeidet riktig vil den blomstre frodig hele sommeren.

- Vil andre planter kunne overvokse sedummattene?

- Frø fra annen vegetasjon er alltid uønsket, derfor er oppbygging av et optimalt vekstområde og riktig skjøtsel veldig viktig.  Det må være et næringsfattig og tynt vekstlag, gjerne bare en vannholdig filtmatte. Ugress bør lukes bort før det blir for dominerende. Vanning skal ikke være nødvendig utenom under etablering midt på sommeren ved langvarig tørkeperiode.