Trafikk på E6 ved Rygge i Østfold.
Trafikk på E6 ved Rygge i Østfold.

- Nå må transportregisteret komme i gang

- Transportregister over utsendte arbeidstakere i Norge er nødvendig for å sikre en seriøs transportbransje, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Publisert Sist oppdatert

Han opplyste dette på en høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Per i dag finnes det ingen oversikt over hvor mange som jobber i Norge, men som er ansatt i selskaper i andre land, ifølge en pressemelding fra YTF.

Transportbransjen er naturlig nok svært mobil, og dette fører til utfordringer med kontroll.

- Det er viktig at vi tar i bruk de virkemidlene vi kan for mer treffsikre kontroller. Vi må vite at de som arbeider i landet vårt får de rettighetene de skal, sa forbundslederen på høringen om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i arbeidsmiljøloven.

For å få registeret til å fungere, mener YTF det må det være registering allerede fra første dag, slik at det vil gjøre det vanskeligere for de som ønsker å operere ulovlig.

- Må bevilges penger

Forbundslederen påpekte at allerede i januar 2016 ble et slikt register foreslått, men at arbeidet med innføringen er ikke kommet i gang:

- Prosessen må komme i gang snarest. Vi har allmenngjort lønn på turbuss og gods, hvor et slikt register vil gjøre kontroll av lønn og arbeidstid lettere, sier Klungnes.

Han påpeker at da vil Arbeidstilsynet kunne målrette informasjon om hvilke rettigheter og plikter som gjelder i Norge.

- Det må innvilges penger til innføring av registeret. Flere kontrolletater vil ha nytte av det, og det vil kunne være svært ressursbesparende på sikt, sier han.

Innhold i registreret

YTF mener registeret bør inneholde opplysninger om:

  • Arbeidstakeren
  • Arbeidsgiveren
  • Kontaktperson for arbeidsgiveren i Norge
  • Oppdragsgiveren/bestiller
  • Hva slags type oppdrag det er som skal utføres
  • Tid og sted for arbeidet (herunder angivelse av veistrekninger i transport)
  • Informasjon om lønn og diett
  • Førerkortinformasjon og registreringsnumre på kjøretøy, hengere og liknende