Prosjektleder Janne Venes og byggeleder Ole Gunnar Sølberg er fornøyde med å ha fått ni tilbud på jobben.
Prosjektleder Janne Venes og byggeleder Ole Gunnar Sølberg er fornøyde med å ha fått ni tilbud på jobben.

Ni vil ha fylkesvei-prosjekt

Søbstad er lavest på pris. Det er jevne pristilbud, så det er ikke gitt hvem som får oppdraget når kontrollregning og eveluering av gjennomført.

Publisert Sist oppdatert

I mars starter bygging av ca. 3,1 kilometer ny fylkesvei 704 fra Røddekrysset til Tanem. Den nye veien blir en tofeltsvei med bredde 8,5 meter, rumlefelt mellom kjørebanene og fartsgrense på 80 km/t.

I prosjektet inngår også gang- og sykkelvei på hele strekningen, lokalveier og kollektivterminal med parkeringsplasser på Tanem.

- God konkurranse

Ni entreprenører leverte pristilbud på jobben med å bygge den nye veien. Prisene varierer fra 185 til 207 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med å ha fått ni tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier prosjektleder Janne Venes i Statens vegvesen.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

  • Veidekke – 207.073.672 kroner
  • Johs. J. Syltern – 188.902.230 kroner
  • Gjermundshaug Anlegg – 202.700.659 kroner
  • Skanska – 187.845.061 kroner
  • M3 Anlegg – 199.369.777 kroner
  • Peab Anlegg – 189.973.319 kroner
  • Søbstad – 184.998.211 kroner
  • AF Gruppen – 200.895.110 kroner
  • NCC – 202.933.198 kroner

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av februar, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i mars, sier Venes.

 

Trafikkavvikling i anleggsperioden

I perioden 26. juni – 13. august 2017 blir fylkesvei 704 helt stengt. Utrykningskjøretøy kan passere gjennom anleggsområdet etter avtale med anleggsledelsen.

- I et trangt parti skal vi sprenge ned en 25 meter høy skjæring for å gjøre plass til bredere vei og gang- og sykkelvei. Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere er vi nødt til å stenge veien helt i en periode på sju uker til sommeren. Stengingen gjør at vi også får en raskere fremdrift og kan korte ned den totale anleggsperioden, sier Venes.

Det blir også redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet i hele anleggsperioden fra våren 2017 til ferdigstillelse høsten 2018. Redusert fremkommelighet innebærer dårligere underlag på veien, omlagt vei, provisoriske kryss eller rundkjøringer og korte perioder med stengt vei.