Alf Erlend Skeie (Norsk Saneringsservice), Kim Nymo (Volvo Maskin), Torbjørn Haugo (Norsk Saneringsservice) og David Kristianslund (Volvo Maskin) gratulerer hverandre med handelen.
Alf Erlend Skeie (Norsk Saneringsservice), Kim Nymo (Volvo Maskin), Torbjørn Haugo (Norsk Saneringsservice) og David Kristianslund (Volvo Maskin) gratulerer hverandre med handelen.

Storhandler hos Volvo Maskin

På siste arbeidsdag i 2016 skrev Norsk Saneringsservice kontrakt med Volvo om levering av seks gravemaskiner i 2017.

Publisert Sist oppdatert

Maskinene som inngår i denne handelen er én Volvo EC 220E, én Volvo ECR235E, to Volvo EC300E med rett bom, én Volvo EC380E High Reach og én Volvo EC480E. Alle maskinene er fullrustet for rivning.

- Grunnen til at valget falt på Volvo er erfaringene vi har med Volvo Maskin fra tidligere. Vi har vært veldig fornøyde med de to Volvo-maskinene vi bytter inn, det har vært lite tull med maskinene. Maskinene bruker lite diesel, noe som er veldig viktig for totalregnestykket, og som blir enda viktigere der det blir krav om å benytte HVO som drivstoff. Ellers er vi også godt fornøyd med High Reach maskinene fra Volvo, en maskintype Volvo Maskin har vært ledende på i Norge de siste årene, sier daglig leder Torbjørn Haugo.

- Et annet viktig moment er at Volvo Maskin har et godt serviceapparat over hele landet, vi har god erfaring med oppfølgingen der vi har hatt større jobber, både i Tromsø, Grenland, Sørlandet, Stavanger og Mastemyr, legger driftssjef Alf Erlend Skeie til.

Rivning av bygg og andre konstruksjoner står for ca. 85% av arbeidet som utføres av Norsk Saneringsservie
Rivning av bygg og andre konstruksjoner står for ca. 85% av arbeidet som utføres av Norsk Saneringsservie

Kraftig økning

Norsk Saneringsservice har akkurat fylt 5 år. Planen ved oppstart av virksomheten var å øke med ca. 30 millioner i omsetning hvert år. I 2016 lander omsetningen på ca. 160 millioner, noe som betyr at målet er nådd og vel så det. Firmaet har i dag ca. 60 ansatte, og maskinparken teller ca. 25 gravemaskiner, fire hjullastere, én dumper, to krokbiler og to maskintraller, i tillegg til knuseverk og vaskeanlegg.

Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelinger i Porsgrunn og Mosjøen, og for tiden utføres jobber fra Tromsø i nord til Stavanger i sør.

- Korte beslutningsveier

Rivning av bygg og andre konstruksjoner står for ca. 85 prosent av arbeidet som utføres, mens resten er fjerning av forurensede masser og øvrig anleggsarbeid. Det utføres mye jobber for statlige kunder og for de store riksentreprenørene, men også små jobber som bolighus og forsikringsjobber. 

– Vår styrke er at vi snur oss raskt, vi er fleksible og har korte beslutningsveier, sier daglig leder Torbjørn Haugo.

- Vi sier sjelden «nei», og vi tar også oppdrag i tilknytning til rivningsjobben som for eksempel mindre betongjobber og asfaltering, slik at kunden får en totalløsning fra én entreprenør. For å ha fleksibilitet til å ta topper leier vi inn en del maskiner både med- og uten fører. 

Utstyr fra Demarec

Norsk Saneringsservice er fra før Volvo Maskins største kunde på rivningsutstyr fra Demarec, som også inngår i denne leveransen.

– Vi kjenner Demarec fra helt tilbake til 2005 da jeg jobbet i et annet selskap, og har tro på produktene og oppfølgingen fra Volvo Maskin, sier Torbjørn Haugo.

- Klypene er bra, og multiprosessorene er raske i bruk. Men vi har også noen forslag til forbedringer, som vi vil ta opp i et møte som er planlagt med konstruktører hos Demarec i februar. Det er en fordel å få en komplett leveranse fra én leverandør, da er det lettere å løse saker som eventuelt måtte oppstå.