Salter sykkelveier

Nå skal fotgjengere og syklister i Bærum få det lettere om vinteren.

Publisert Sist oppdatert

Som et prøveprosjekt saltes enkelte gang- og sykkelveier i Bærum i vinter for å legge bedre til rette for vintersyklistene.

Tiltaket testes i første omgang ut på gang- og sykkelveien langs fylkesvei 160 fra Rykkin-senteret til Oslo grense (Bærumsveien), og fortauet på fylkesvei 610 fra Jar til Lysaker stasjon (Vollsveien).

Økt sykkelbruk – også på vinterstid - er viktig for å løse transportutfordringene i hovedstadsområdet. Sand som strømiddel er vanlig standard for vinterdrift av gang og sykkelveier i Akershus, men salting gir mer bar og isfri asfalt. Statens vegvesen gjennomfører prøveprosjektet i samarbeid med Akershus fylkeskommune.

- Snø- og is-såle vil likevel kunne forekomme i perioder av vinterhalvåret, fordi salt ikke har noen effekt når det er sterk kulde. Salting av de gang- og sykkelveiene som testes i vinter skjer etter samme prosedyre som benyttes for gang- og sykkelveier på riksveinettet i Oslo. Prøveprosjektet vil gi erfaring som kan brukes som grunnlag for vurdering av vinterdrift på andre deler av gang- og sykkelveinettet i Akershus neste vinter, sier Trond Holtvedt, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Det er Statens vegvesen som melder om denne satsingen via sine nettsider. På nettet lister Vegvesenet i tillegg opp følgende fordeler og ulemper med saltingen:

Fordelene:

  • Snø og isfri gang- og sykkelvei store deler av vinteren.
  • Når snøen blir borte i overgangsperioder eller om våren, vil gang- og sykkelvegen være fri for sjenerende grus og sand.
  • På en gang- og sykkelvei vil saltet bli liggende og således kunne holde asfalten rim- og isfri i perioder uten nedbør.

Ulempene:

  • Miljøulemper for salting av gang- og sykkelvei vil generelt være som ellers på fylkesvei når det gjelder jord, vegetasjon, innsjøer og vassdrag, samt korrosjon på sykler.
  • Bruk av salt medfører mer arbeid og oppfølging enn vanlig gruset gang- og sykkelvei og dermed høyere kostnader.
  • Saltet virker best når det får mekanisk hjelp av biltrafikk til å løse opp is og snø. På en gang- og sykkelvei må noe mer salt benyttes fordi man ikke får samme hjelp av trafikken.