Statsministeren skar snora for 13 kilometer ny E6

Etter tre års byggetid er strekningen Halselv-Møllnes utenfor Alta nå åpen for trafikk.

Publisert Sist oppdatert

Parsellen er en del av prosjektet E6 Alta vest og er ca. 13 kilometer lang. Nye E6 går gjennom to tunneler og den nye veien er ca. 2,1 kilometer kortere enn den gamle.

- Det blir en helt ny hverdag for trafikantene. Der gamle E6 var en flaskehals, med bakker og store svinger, er den nye europaveien rett og fin. Regnet i tid anslår vi at kjøreturen blir ca. 10 minutter kortere bare på denne delen av Alta vest-prosjektet, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen.

Det var statsminister Erna Solberg som sto for den offisielle snorkuttingen tirsdag 13. desember. Den ble foretatt med en samekniv.

Solberg har lagt ut en video på Facebook i forbindelse med åpningen:

- Det er utrolig viktig å få gode kommunikasjoner i distrikts-Norge. Det å bygge sammen regioner er utrolig viktig. Her bygger vi fra Troms til Alta. Det er viktig med gode veier i distrikts-Norge. Varer skal frem og folk skal frem på en sikker måte. Dette er en vei med høyere standard, noe som betyr færre trafikkulykker. Det er veldig viktig, sier hun i videoen.

Krevende byggeperiode

Byggingen på strekningen Halselv-Møllnes startet ved årsskiftet 2013/2014. Siden den gang har trafikanter og naboer til området måttet tåle både støy, høy anleggstrafikk, redusert framkommelighet og hyppige veistengninger.

- Det har nok vært en krevende hverdag for mange, men heldigvis har folk vært tålmodige med oss. Når vi bygger vei tett på der folk bor og ferdes, blir det en del plunder og heft mens det pågår. Men nå ser vi resultatet, og vi er glade for endelig å kunne åpne dette nye og flotte veianlegget, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Deler av nye E6 har vært åpen for trafikk siden i fjor. Dette gjelder vegen mellom de to tunnelene samt et vegstykke utenfor Melsviktunnelen.

- Entreprenørene leverte høy kvalitet

Prislappen for byggingen av parsellen er beregnet til ca. 930 millioner kroner. Det er 40 millioner kroner under styringsrammen. Prosjektleder Løvli skryter av de fire entreprenørene som har stått for byggingen på strekningen.

- De har levert arbeid av høy kvalitet, innenfor tidsfristene vi har satt. Vi har heller ikke hatt noen alvorlige hendelser i byggetiden; hverken person- eller miljøskader, forteller han.

Entreprenørene som har bygget den nye vegen er Jan Opgård AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS, Odd Mathiesen AS og Mesta.

Gamle E6 blir kommunal vei

Fartsgrensen er 80 km/t langs hele strekningen. Tunnelene er begge utstyrt med full sikkerhetsutrustning: nødtelefoner med direktetilkobling til Vegtrafikksentralen, som overvåker dem hele døgnet. DAB-dekning er også på plass.

Når det gjelder gamle E6, blir strekningen mellom Melsvik og Kråknes nå omklassifisert til kommunal veg, mens andre deler blir lagt ned.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid i tilknytning til parsellen. Noen samleveier i Kåfjord skal fullføres og sidearealet langs veien skal settes i stand og «vegeteres», men dette skal ikke berøre trafikantene, lover Statens vegvesen.

Om E6 Alta vest

Prosjektet strekker seg over nærmere fem mil og er delt inn i seks delstrekninger. Disse er blitt åpnet fortløpende ved ferdigstillelse. Den første åpnet i 2008.

Nå gjenstår bare strekningen Storsandnes-Langnesbukt, der byggingen startet i 2015. Når denne åpner, etter planen sommeren 2018, er E6 kortet inn med til sammen tolv kilometer. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ca. tre milliarder kroner (2016-tall).