Posten/Bring skifter eier

Samferdelsdepartementet skal ikke lenger eie Posten Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Nærings- og fiskeridepartementet overtar fra nyttår eierskapet i Posten Norge, mens Samferdselsdepartementet fortsatt vil ivareta regulatoriske spørsmål.

Regjeringen har i en Kongelig resolusjon fredag 9. desember besluttet å overføre forvaltningen av eierskapet i Posten Norge til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

- Regjeringen ønsker å samle mest mulig av statens forretningsmessige eierskap i den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger, opplyser Regjeringen i en pressemelding.

Bakgrunnen er at Stortinget nylig behandlet Stortingsmeldingen «Postsektoren i endring». Denne omhandler store endringer i postmarkedet og bereder grunnen for overføring av eierskapet i Posten.

- Overføringen til NFD er en naturlig konsekvens av at postmarkedet er åpnet for konkurranse. I denne situasjonen er det ryddig å skille rollene som eier av Posten og regulatør av postmarkedet, sier konsernsjef Tone Wille.

Samferdselsdepartementet vil som sektormyndighet fortsatt ha en viktig relasjon til Posten gjennom sin forvaltning av postlovgivningen og ordningen med statlig kjøp av leveringspliktige posttjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

- Posten har gjennomført en betydelig omstillingsreise i løpet av de siste 15-20 årene og driver i dag sin virksomhet i fullt konkurranseutsatte markeder. Jeg har respekt for den måten Postens ledelse og de ansatte har håndtert en krevende markedsutvikling med sterkt fallende postmengder som følge av digitaliseringen i samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS