Norconsult har signert avtale med Statens vegvesen, Region nord. F.v.: Torbjørn Naimak, regionsdirektør SVV, Mona Ågnes, kontorleder Bodø fra Norconsult og Stig Andre Knudsen, prosjektleder Norconsult.
Norconsult har signert avtale med Statens vegvesen, Region nord. F.v.: Torbjørn Naimak, regionsdirektør SVV, Mona Ågnes, kontorleder Bodø fra Norconsult og Stig Andre Knudsen, prosjektleder Norconsult.

Norconsult inngikk tunnel- og brukontrakt med Vegvesenet

Norconsult har signert kontrakt med Statens vegvesen, Region nord om prosjektering av E6 Sørfoldtunnelene med hengebru over Leirfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Norconsult skal prosjektere E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset - Tverrdalen i Sørfold kommune i Nordland. Strekningen omfatter to tunneler med lengde på henholdsvis ca. 3 km. og 1,2 km. samt ei hengebru på ca. 815 meter over Leirfjorden.

Det er snart ti år siden oppdrag med prosjektering av en norsk hengebru sist ble utlyst blant rådgivere, og slike jobber er svært ettertraktede. Med dette prosjektet får Norconsult sin første hengebru i egen regi.

- Vi er svært glade for at Statens vegvesen har valgt Norconsult til å løse dette meget spennende oppdraget. Her i Bodø og i resten av selskapet har Norconsult et sterkt, tverrfaglig miljø som er godt rigget til å ta fatt på oppgaven. Både vårt tunnelmiljø og vårt brumiljø er ivrige etter å komme i gang med prosjekteringen av dette prosjektet som vil få stor betydning lokalt i Indre Salten, sier Mona Ågnes, leder av Norconsults Bodøkontor.

Prosjekteringen vil ha oppstart umiddelbart, og arbeidet med å utvikle konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for videre bygging skal ferdigstilles i løpet av ett år. I tillegg til prosjektering vil Norconsult ha ansvaret for oppfølging i byggeperioden, som løper fra byggestart og ut 2022. Oppdraget, som ble vunnet i skarp konkurranse, vil bli styrt fra Norconsults Bodø-kontor.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS