Norsk Gjenvinning har sendt ut dette illustrasjonsbildet på hvordan deres to elektriske renovasjonsbiler kan komme til å se ut om ett snaut år når de starter opp på nye kontrakt for Sarpsborg kommune.
Norsk Gjenvinning har sendt ut dette illustrasjonsbildet på hvordan deres to elektriske renovasjonsbiler kan komme til å se ut om ett snaut år når de starter opp på nye kontrakt for Sarpsborg kommune.

Norsk Gjenvinning vant med elektriske lastebiler

Norsk Gjenvinning har vunnet kontrakt med Sarpsborg kommune om innsamling av husholdningsavfall.

Publisert Sist oppdatert

I anbudet stilte kommunen krav om Euro 6 dieselbiler, men utfordret samtidig leverandørene om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt.

Norsk Gjenvinning vant frem med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på øvrige biler som tømmer beholdere. Dette blir de to første fullelektriske renovasjonsbilene i Norge.

Mandag 5. desember ble kontrakten mellom Sarpsborg kommune og Norsk Gjenvinning signert.

- Vi gir ros til Sarpsborg kommune som valgte en bærekraftig løsning fremfor å bare vektlegge pris i tildelingskriteriene, sier Jørgen Nikolai Pettersen administrerende direktør i Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

- Nå håper vi at flere kommuner følger etter og ser at det er mulig!

Elektrisk i sentrum

I tillegg til de to fullelektriske renovasjonslastebilene (26 tonn) vil alle biler som kjører beholdertømming i Sarpsborg kommune kjøre på biogass fremfor diesel:

- Vi skal kjøre de to elektriske bilene på ruter i sentrumsnære områder, sier Pettersen. - Med disse bilene vil vi bidra til å redusere utslippene i Sarpsborg sentrum. I tillegg er erfaringen at støy fra renovasjonsbiler er det største problemet i sentrumsnære strøk. Med elektriske biler vil støynivået reduseres betraktelig.

Blir avfallets eier

Innsamlingskontrakten er en fornyelse for Norsk Gjenvinning som har kontrakten i dag. I den nye kontrakten har Sarpsborg kommune valgt å også legge inn behandling av avfallet.

- Vi setter pris på tilliten vi har fått fra Sarpsborg kommune, sier Pettersen. – Vi vil overtar eierskapet til alt avfall som samles inn. Det vil si at kontrakten inkluderer behandling av papir, plast, hageavfall og restavfall.

- Vi kommer å håndtere alle fraksjoner lokalt i Østfold. Eksempelvis vil papir og plast sorteres ved Norsk Gjenvinnings anlegg i Sarpsborg før det selges som råvarer, og restavfallet vil kjøres rett til forbrenningsanlegg for fjernvarmeproduksjon i Sarpsborg - en gunstig løsning som minimerer transporten av avfallet.

Rakkestad

Kontrakten inneholder også opsjoner som gir Sarpsborg kommune muligheten til å inkludere innsamling av matavfall og glass- og metallemballasje på husstandsnivå.

I tillegg inngår en opsjon som gjør at kontrakten kan utvides til å gjelde innsamling i Rakkestad kommune.

Kontrakten starter opp 1. oktober 2017 og varer frem til 30. september 2022 med opsjon for 1+1 år forlenging.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS