Prosjektleder Jan Helge Egeland, Statens vegvesen og prosjektsjef Gudmund Dyrland, Skanska.
Prosjektleder Jan Helge Egeland, Statens vegvesen og prosjektsjef Gudmund Dyrland, Skanska.

Skanska skal rehabilitere E18-tunneler

Undertegnet stor rehabiliteringskontrakt på arbeider som skal utføres i 2017 og 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Sikkerheten i tunnelene på E18 i Kristiansand skal bedres, spesielt i forhold til brannsikkerhet og forebygging av trafikkulykker. Tunnelene må også innfri kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften innen i 2019.

I Oddernes- og Banehei-tunnelen på E18 i Kristiansand er det Skanska Norge AS som skal utføre arbeidet for Statens vegvesen. Kontrakten ble inngått 30. november. Den er på 233,5 millioner kroner og gjennomføres som en totalentreprise som omfatter prosjektering og utbedringsarbeider i tunnelene.

Nattarbeider

Byggeperioden er beregnet å vare fra januar 2017 til sommeren 2018. I januar starter arbeidene med tekniske bygg utenfor tunnelene, mens selve tunnelarbeidene starter i mars 2017.

Arbeidene skal utføres om natten fra klokken 22.00 til 06.00. For å få til kortest mulig stengeperiode legges det opp til å arbeide i begge tunnelene samtidig. Det betyr at ett løp stenges gjennomgående fra Bjørndalsletta til Gartnerløkka. Motgående løp vil bli gjort om til toveistrafikk om natten.

All trafikk vil gå nesten som normalt på dagtid. På strekningen Gartnerløkka – Bjørndalsletta blir kjørefeltene adskilt med fysisk hinder hele døgnet i det ene løpet. Det betyr at det ikke er mulig å skifte kjørefelt på denne strekningen. I det andre løpet vil det være normalsituasjon på dagtid.

Dette skal gjøres

Statens vegvesen skal utbedre 200 tunneler i hele landet mellom 2015 og 2019. Dette er tunneler med lengde over 500 meter på riksveinettet. I Region sør er det i alt 32 tunneler, og to av disse er Oddernes- og Banehei-tunnelen i Kristiansand.

Arbeidene i E18 Oddernes- og Banehei-tunnelen er oppgradering av mye teknisk utstyr for å gi bedre sikkerhet for trafikantene i tilfelle brann eller ulykke i tunnelene. I tillegg gjøres det forefallende vedlikeholdsarbeid i tunnelene.

Noen eksempler på tiltak er:

  • Utskifting av kabelbroer og lysarmaturer
  • Utskifting av kameraer for kameraovervåkningen
  • Utskifting og oppsetting av skilt
  • Oppgradering av viftekapasitet pga. endrede krav ved brann
  • Oppgradering av nødstrømsforsyning
  • Flere nødtelefoner, samt flere ledelys
  • Utvidelse av tekniske bygg
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS