HJULLASTER: Veiutvideren er montert på en Cat 938G (16 tonn) hjullaster, og hjullasterføreren radiostyrer kantutleggeren fra førerhytta.
HJULLASTER: Veiutvideren er montert på en Cat 938G (16 tonn) hjullaster, og hjullasterføreren radiostyrer kantutleggeren fra førerhytta.

Rask «veiutvider» i Østerdalen

Gjermundshaug Anlegg AS har oppgradert riksvei 3 mellom Atna og Alvdal. På den 13 km lange strekningen har Alvdals-firmaet tatt i bruk en spesialkonstruert veiutvidermaskin som «bredder» veien raskt.

Publisert Sist oppdatert

Utleggermaskinen Astec BF400 som ble brukt, er produsert av det amerikanske Astec Industries Companys tyske datterselskap. Den veier 3,8 tonn og er 2,8 meter bred.

Utleggeren som importeres av Asfalt og Betong Maskiner AS i Trondheim, er den første Astec-en i kongeriket.

Hjullaster

Utleggeren «dyttes» av en hjullaster, og foran utleggeren dumper lastebilen veipukken ned i utleggerskuffa.

BREDDE: Riksveien utvides med en meter på hver side.
BREDDE: Riksveien utvides med en meter på hver side.

Et transportbånd fører steinen ut til siden der en kantutleggervinge fordeler veimassene maks. to meter ut til siden.

Fungerer godt

Utleggeren er utstyrt med egen førerplass, men Gjermundshaug har valgt løsningen med radiostyring operert av hjullasterføreren.

- Vi hadde vel litt innkjøringsproblemer siden dette er et nytt konsept, men etter hvert fungerer alt fint. Vi setter opp «høyder» i trauet, og i tillegg har vi montert en målestav på utleggeren. Det gir hjullasterføreren holdepunkter for mengder som trengs. Vi skal imidlertid montere GPS-styring som vil gjøre jobben enda enklere, sa anleggsleder Frank Mellemstuen i Gjermundshaug Anlegg underveis i prosjektet..

Går kjapt

Da Mellemstuen uttalte seg til Anlegg&Transport, hadde Alvdal-firmaet benyttet utleggeren på ca. åtte km med utlegg av et 40 cm høyt forsterkningslag (fraksjonen 0-120 mm knust fjell) og et ti cm høyt bærelag i fraksjonen 0-32 mm.

Riksveien er utvidet med en meter på hver side slik at veibredden blir ni meter når veien er asfaltert.

Mellemstuen forteller at utleggingen med Astec-maskinen går kjapt.

- Maskinen er svært effektiv. Jeg har tatt tiden det tar å tømme en fireakslet bil med 16 tonn og til massen er lagt ut; hele prosessen tok 58 sekunder. Derfor må vi ha flere lastebiler ventende langs veikanten for å holde utleggeren i kontinuerlig drift. Med denne utleggermetoden unngår vi også at lastebilene må ut i veien for å snu og dumpe lassene. Fra et HMS-synspunkt er derfor veiutvidermaskinen en bra løsning, sier han.