Denne transporten var et sammensurium av nasjonaliteter og ulovligheter. Det ble gitt kjøreforbud og levert anmeldelse.
Denne transporten var et sammensurium av nasjonaliteter og ulovligheter. Det ble gitt kjøreforbud og levert anmeldelse.

Internasjonalt og ulovlig

Har du hørt om den makedonske sjåføren med italiensk førerkort som kjørte en bulgarsk trekkvogn med svensk tralle for en norsk oppdragsgiver?

Publisert Sist oppdatert

Han ble stoppet av Statens vegvesen på Bergsøya i Møre & Romsdal med bremsefeil på ABS-systemet mandag 14. november. I tillegg kjørte han ulovlig kabotasje.

Det ble gitt kjøreforbud. Sjåføren ble anmeldt.

Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren hører hjemme, og er i utgangspunktet ulovlig. Det er imidlertid lovlig med inntil tre kabotasjeturer i løpet av maksimalt sju dager etter at et vogntog har krysset grensen inn i landet med reell internasjonal last med fraktbrev.

Kabotasjekjøring kan ikke påbegynnes før alt godset som fulgte med det innkommende internasjonale oppdraget er losset.