Problemene fortsetter for Veireno (bildet) i Oslo. Nå setter kommunen inn egne renovasjonsbiler for å hjelpe til med å hente avfall.
Problemene fortsetter for Veireno (bildet) i Oslo. Nå setter kommunen inn egne renovasjonsbiler for å hjelpe til med å hente avfall.

Setter inn fire kommunalt eide renovasjonsbiler

- Tjenesten Veireno AS utfører for Oslos 650.000 innbyggere ikke er god nok etter seks driftsuker, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 14. november markerer slutten på sjette og siste uke av innkjøringsperioden for plastemballasje, mat- og restavfall. Innkjøringsperioden for papirinnsamlingen er halvveis, med seks uker igjen.

- Oslo kommune, Renovasjonsetaten må dessverre konkludere med at tjenesten Veireno AS utfører for Oslos 650.000 innbyggere ikke er god nok etter seks driftsuker. For å få avfallsinnsamlingen i Oslo kommune tilbake i en normalsituasjon raskest mulig, settes det omgående inn tolv ekstra renovasjonsbiler, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes i en pressemelding.

Tiltak for å ta igjen det tapte

For å opprettholde normal drift og samtidig følge opp klager på en tilfredsstillende måte, iverksettes følgende tiltak fra og med 14. november:

  • Veireno AS setter inn åtte renovasjonsbiler og 16 nye renovatører. Disse skal kun drive klageoppfølging.
  • Renovasjonsetaten setter inn fire kommunalt eide renovasjonsbiler som skal bistå i klageoppfølgingen. Dette er i henhold til kontraktens bestemmelser dersom Veireno AS ikke retter avvik innen fastsatte frister. Kostnader som oppstår i forbindelse med dette tiltaket belastes Veireno AS.
  • Ekstra skift settes inn på papirinnsamlingsruter hvor det kommer inn mange klager.
  • Innsamling i helgene opprettholdes inntil situasjonen er normalisert. Dette gjelder for både plastemballasje, mat- og restavfall, og papir, papp og kartong.

- Ikke akseptabel kvalitet

Oslo kommune, Renovasjonsetaten, registrerer et totalbilde som viser at Veireno AS ikke har en akseptabel kvalitet på tjenestene etter sjette innsamlingsuke, skriver etaten i pressemeldingen.

Kontrakten har en rekke sanksjonsmuligheter. Hittil har Renovasjonsetaten blant annet krevd rettinger av avvik og sanksjonert med dagmulkt overfor Veireno AS.

- Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med innbyggerne. Vi håper på en snarlig forbedring av situasjonen i løpet av uken, og vil komme med en evaluering av de ekstraordinære tiltakene mandag 21. november, sier Sommernes.

- Beklagelig

AT.no kontaktet eier Veireno-eier Jonny Enger for en kommentar til situsjonen i forrige uke. Han svarte da:

- Ett av områdene er ikke langt fra friskmeldt. Vi må effektuere papiret i dagene som kommer. Her henger vi litt etter som kommunen sier. Dette er beklagelig.

Enger har tro på at selskapet snart skal være ferdig med innkjøringsproblemene.