Vil begrense drivstofftransport i tunneler

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ønsker begrensninger i transport av farlig gods i tunneler i Norge etter å ha gjennomgått bensinbrannen i Skatestraumtunnelen.

Publisert Sist oppdatert

15. juli 2015 brant 16.500 liter bensin inne i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjordane, etter at det oppsto lekkasje i en tanktilhenger som løsnet fra bilen og kjørte inn i tunnelveggen (Se video fra hendelsen fra Youtube, DBTV, over).

Havarikommisjonens undersøkelse har påvist at årsaken til at tilhengeren løsnet var at tilhengerdraget brøt sammen på grunn av korrosjon.

Undersøkelsen har avdekket svakheter i tunnelens evne til å motstå spredningen av brannen som spredte seg over nesten 500 meter og eskalerte svært raskt. Det var kun et svært lite tidsvindu til rådighet for evakuering.

Sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen var etter Havarikommisjonens vurdering mangelfull da det i risikoanalyser ikke var beskrevet noen tiltak som kunne møte en slik situasjon.

Havarikommisjonen anbefaler at det innføres restriksjoner ved transport av farlig gods etter en vurdering av forholdene i den enkelte tunnel.

Svikt i reparasjon og kontroll

Årsaken til at tilhengerdraget brøt sammen, var at det var sterkt svekket av korrosjon (gjennomrustet).

Dette ble også påvist fire år tidligere, og en reparasjon som fulgte ble ikke utført etter fabrikantens anvisninger, ifølge SHT.

Det samme draget ble underlagt i alt åtte nye offentlige kontroller etter denne reparasjonen. Statens vegvesen har etter hendelsen satt fokus på kontroll- og reparasjonsrutiner av tilhengerdrag. SHT forventer at dette følges opp.

Farlig tunnel uten planlagte tiltak

Undersøkelsen har i tillegg avdekket svakheter i tunnelens utforming og evne til å motstå spredning av en slik brann. Det sterke fallet i tunnelen (10 prosent) bidro til at brannen spredte seg over en lang streking, og dreneringsystemet var ikke dimensjonert for å ta opp lekkasjen fra tanken.

Det er avdekket at tunneleier i sine risikoanalyser før og etter brannen ikke hadde beskrevet noen tiltak for å håndtere et slikt scenario.  Det er heller ikke i ettertid utført eller planlagt noen nye tiltak som kan møte en ny slik hendelse. SHT vurderer at sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen ikke har vært tilfredsstillende.

Brannen eskalerte raskt og utløste så mye energi at det var et svært lite tidsvindu til rådighet for evakuering. SHT anbefaler derfor at det innføres restriksjoner ved transport av farlig gods etter en vurdering av forholdene i den enkelte tunnel.

Kommisjonens anbefalinger

SHT kommer med fire «Sikkerhetstilrådinger» etter tunnelbrannen:

- Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen reviderer kravene til dreneringssystem i tunneler, slik at de dimensjoneres for å håndtere utslipp av større mengder farlige væsker som renner fra kjøretøy.

- Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen ved gjennomføring av risikoanalyser beskriver og følger opp tiltak i forbindelse med beskrevne senarioer/hendelser.

- Statens havarikommisjon for transport tilrår at aktuell veimyndighet i samarbeid med DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap)

 innfører restriksjoner i forbindelse med transport av farlig gods i tunneler, basert på risikovurdering av den enkelte tunnel.

- Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomgår og styrker sin sikkerhetsoppfølging av Skatestraumtunnelen og andre tunneler på fylkesveiene.

Les hele rapporten med flere detaljer og fyldig begrunnelse her.