Renovasjonsbil fra selskapet Veireno på jobb oppdrag for Renovasjonetaten på Grønland i Oslo.
Renovasjonsbil fra selskapet Veireno på jobb oppdrag for Renovasjonetaten på Grønland i Oslo.

Hemmeligholder Veirenos samlede bot

Renovasjonsetaten i Oslo kommune krever dagmulkter av byens innsamler av husholdningsavfall, Veireno AS, ved manglende henting. Den samlede summen vil ikke etaten ut med.

Publisert Sist oppdatert

Renovasjonsetaten har i forbindelse med forsinkelsene som har oppstått i avfallsinnsamlingen, rettet krav til Veireno AS om forhold som kan bidra til å få leveransen i samsvar med kontrakt. Dette opplyser kommunikasjonsdirektør Tone Dalen til AT.no.

Etaten har anmodet om at Veireno AS styrker innsatsen med flere biler, flere renovatører og administrativt personell for å få normalisert avfallsinnsamlingen i Oslo.

Slik beregnes dagmulkten

Renovasjonsetaten har i innkjøringsperioden hatt et sterkt fokus på abonnentene som har klaget flere ganger. For å legge ekstra press på Veireno AS for å få effektuert disse klagene, har Renovasjonsetaten valgt å sanksjonere manglende innsamling med dagmulkt.

Renovasjonsetaten krever kun dagmulkt for manglende tømming av beholdere som Renovasjonsetaten åpenbart kan dokumentere at ikke er tømt til tross for flere klager.

Renovasjonsetaten har krevd dagmulkt i tråd med kontrakten: «Dagmulkt pr virkedag skal utgjøre: […….] For bokstav d): kroner 1000 per virkedag fristen oversittes pr oppsamlingsenhet mindre enn eller lik 1200 liter, og kr 6000 pr. virkedag fristen oversittes pr oppsamlingsenhet større enn 1200 liter.»

Opplyser ikke beløpet

- For å ivareta den videre kontraktsoppfølgingen på en måte som bidrar til at leveransen blir normalisert, ønsker Renovasjonsetaten ikke å opplyse om beløpets størrelse, sier Dalen.

- Oslo kommunes hovedfokus er at vi snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager.

Setter inn biler og sender regning til Veireno

VG har kontaktet Jonny Enger, eier av Veireno, for en kommentar om dagbøtene selskapet gis. Enger ønsket ikke å kommentere dette.

Mandag 14. november er Renovasjonsetatens seksukers innkjøringperiode for Veireno over. Nå setter også Renovasjonsetaten inn egne biler og mannskap, og sender regningen videre til Veireno, ifølge VG.

Enger sier til avisa at hans selskap også fra og med mandag vil sette inn enda mer personell i avfallshåndteringen.