Norsk Gjenvinnings konsernsjef Erik Osmundsen (t.v.) og Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge med ny avtale.
Norsk Gjenvinnings konsernsjef Erik Osmundsen (t.v.) og Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge med ny avtale.

Norsk Gjenvinning med stor Coop-avtale

Hvert år blir 355.000 tonn matavfall kastet i Norge. Dette er en verdifull ressurs, mener Norsk Gjenvinning og Coop - som nå inngår en historisk samarbeidsavtale for å utnytte matavfallet bedre.

Publisert Sist oppdatert

For å utnytte matavfall som en ressurs på en bedre måte, signerer Coop Norge en avtale som skal sikre at matavfallet fra ca. 650 Coop-butikker tas hånd om av Norsk Gjenvinning. I store deler av Norge brennes matavfall fra norske butikker sammen med restavfall. Den nye avtalen sikrer at Coops matavfall fremover omdannes til biogass og biogjødsel.

- Vi er eid av våre kunder og har betydelig virksomheter over hele landet. Derfor har vi et stort ansvar for å ta vare på omverden og drive mest mulig bærekraftig. Når vi vet at forbrukerne og dagligvarebransjen står for 80 prosent av matavfallet som kastes i Norge og dette i all hovedsak brennes sammen med annet restavfall, vil det bety noe når vi nå forbedrer håndteringen slik at ressursene kan utnyttes videre i form av biogass og biogjødsel sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

Null-visjon

Coop Norge har et krystallklart mål: Den store mengden mat som kastes må ned. Derfor har Coop innført en null-visjon.

- Null-visjonen går ut på at all mat i utgangspunktet skal selges eller spises. Det som må kastes, så lite som mulig, skal tas hånd om på en ordentlig måte, sier Stokke.

Han får støtte fra Norsk Gjenvinnings konsernsjef Erik Osmundsen:

- Matavfall er ikke søppel, men en verdifull ressurs som inneholder viktige grunnstoffer som for eksempel fosfor, som er en begrenset ressurs på jorden. Vi kan ikke fortsette å brenne opp de knappe råvarene våre, og derfor er det viktig at store aktører som Coop og Norsk Gjenvinning går foran for å sikre resirkulering av ressursene, sier han.

Nytt anlegg

I sentrum for den nye avtalen står et nytt forbehandlingsanlegg på Sotra utenfor Bergen. Anlegget bygges av Norsk Gjenvinning og skal stå ferdig i første kvartal 2017.

- Anlegget er en nyvinning som aldri tidligere er satt ut i livet i en slik skala eller til dette formålet. Det er på tide at ansvarlige kunder i Hordaland får et godt biogassalternativ for matavfallet sitt. Avtalen mellom Coop og Norsk Gjenvinning er derfor en milepæl hvor vi sammen setter en ny standard for å utnytte de beste tilgjengelige løsningene for håndtering av matavfall, sier Osmundsen i Norsk Gjenvinning.

Avtalen mellom Coop og Norsk Gjenvinning innebærer også at de to virksomhetene i samarbeid har utviklet nye rutiner og tiltak som skal hindre at matavfallet havner i restavfallet.

- Vi har fått på plass en rekke andre kostnadsoptimale og miljøvennlige tiltak, som for eksempel gratis håndtering, leie og transport av EE-avfall for Coops butikker, samt en god og strukturert innsamling av papp og papir, sier Stokke.