Illustrasjonsbilde fra Condottes arbeid med tunneldriving nord i Ekebergåsen. . Foto: Bane Nor

Har søkt om konkursbeskyttelse

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Entreprenørselskapet Condotte har, på grunn av de likviditetsutfordringene selskapet opplever, valgt å begjære konkursbeskyttelse for retten i Roma 8. januar 2018.

Anmodningen fra Condotte er ennå ikke behandlet av domstolen. Bane Nor følger aktivt opp situasjonen for en av Follobaneprosjektets totalentreprenører.

Condotte har søkt konkursbeskyttelse for å sikre at deres forhandlinger med bankene som finansierer Condotte-konsernet kan pågå uforstyrret i en periode for inntil 120 dager. Condotte har uttalt at de er i «positive forhandlinger med bankene med hensyn til nye kredittrammer, men at slike prosesser tar tid».

Condotte har i et møte med Bane Nor i Roma uttalt at dersom det åpnes konkursbeskyttelse i Italia, vil domstolene utøve kontroll over Condotte på en slik måte at leverandører og andre skal være sikret oppgjør for alle leveranser og arbeid som utføres etter 8. januar 2018. Condotte har også informert Bane Nor at når finansieringen er på plass, vil utestående betalinger fra før 8. januar bli betalt i sin helhet. Det italienske selskapet ønsker gjennom dette å sikre videre drift i prosjektene i henhold til de inngåtte avtaler med Bane Nor.

Tett oppfølging

Bane Nor har fulgt den finansielle situasjonen for Condotte tett siden sommeren 2017.

Entreprenøren har i perioden opplevd likviditetsutfordringer. Condotte har virksomhet i en rekke land og manglende utbetalinger til deler av virksomheten skapte uheldige ringvirkninger også for underentreprenører her i Norge sommeren 2017.

Byggherren har etter dette arbeidet aktivt for å unngå negative effekter for Condottes underleverandører i Norge. Bane Nor, med juridiske rådgivere, hadde som en forlengelsen av dette møter med Condotte og deres rådgiver i Roma 11. januar 2018.  

Follobanens fremdrift

Follobaneprosjektets prosjektdirektør Per David Borenstein understreker i en pressemelding at Bane Nor nå følger situasjonen svært nøye og har løpende dialog både med Condotte og deres underleverandører.

Byggherrens hovedinteresse, er å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet. I den forbindelse vil Bane Nor forbeholde seg retten til å ta i bruk de rettigheter man har i kontraktene inngått med Condotte, dersom behovet for dette aktualiserer seg står det i pressemeldingen.

- Vi ser at det er progresjon, men det er for tidlig å si noe utover det om det endelige resultatet. Bane Nor har startet og vil fortsette med individuelle møter med underleverandører i løpet av neste uke, sier prosjektdirektør i Follobanen, Per David Borenstein etter møtet i Italia.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS