Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å kjøre forsiktig og vise hensyn gjennom anleggsområdet på riksvei 3 i Østerdalen.
Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å kjøre forsiktig og vise hensyn gjennom anleggsområdet på riksvei 3 i Østerdalen.

Bygger farthumper på rv.3 i Østerdalen

- En del trafikanter overholder tydeligvis ikke skiltet hastighet, sier byggeleder Ola Alme i Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

På riksvei 3 mellom Hanestad og kommunegrensen mellom Rendalen og Alvdal jobbes det med å kantforsterke riksvei 3 og gjøre sideterrenget slakere.

- Vi opplever svært farlige situasjoner hver dag, og de fleste av de uønskede hendelsene vår entreprenør har meldt inn gjelder vanlige trafikanter og tungtransport som har holdt høy hastighet gjennom anleggsområdet. Dette setter både anleggsarbeiderne og trafikanter gjennom anleggsområdet i stor fare, forteller byggeleder Ola Alme i Statens vegvesen.

På oppdrag for Statens vegvesen, skal Gjermundshaug Anlegg AS etablere to fartsdempere på riksvei 3 i Rendalen. Disse etableres for å få ned hastigheten gjennom anleggsområdet der riksvei 3 blir kantforsterket.

Etablerer fartsdumper for å få ned farten

For Statens vegvesen er det viktig å ivareta sikkerheten for trafikantene på riksvei 3 og ivareta liv og helse til de som jobber med utbedringen av riksvei 3.

- Ettersom en del trafikanter tydeligvis ikke overholder skiltet hastighet, blir det etablert fartshumper for å ivareta sikkerheten til anleggsarbeidere og trafikanter, sier Alme.

Fartsdemperne skal etableres ved et masseuttak der anleggstrafikken i en periode fremover vil krysse riksvei 3 hyppig.

Respekter skiltet hastighet

I en periode har det vært nedsatt hastighet på hele den 14 kilometer lange strekningen fra Hanestad til kommunegrensen mellom Rendalen og Alvdal.

Strekningen med redusert hastighet er nå kortere. Statens vegvesen anmoder trafikanter om å overholde skiltet hastighet av hensyn til egen og andres sikkerhet.

- En del trafikanter kjører selvsagt veldig fornuftig i anleggsområdet, noe vi setter stor pris på, sier Alme.